Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Mednarodni trg vina

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Namen predmeta je predstaviti razmere na svetovnem trgu vina. Študenti morajo dobiti osnovne parametre s pomočjo katerih bodo uvideli, da je za uspešno trženje vin kakovost le vstopnica ter da lahko pomembne mednarodne organizacije bistveno vplivajo na razvoj panoge v enološko-tehnološkem smislu, kot tudi znotraj trženja.

S pomočjo razlage razvoja dogodkov v posameznih državah in ob primerjalnih degustacijah vin, ki imajo vodilno vlogo na posameznem trgu, študenti pridobijo občutek za dejanski vinski trenutek.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je znanje degustiranja vina in razumevanje osnovnih marketinških zakonitosti.

Vsebina

Vsebina:

1 Uvodni modul: osnovni podatki

Razvoj mednarodnega trga z vinom: EU, Evropa, svet

Elementi mednarodnega trženja vina

Moda in trendi

2 Sedanja vinska paradigma

Stari svet proti novemu: nastanek in razvoj koncepta

Mednarodna vinarska zakonodaja in vplivi na trženje

Mednarodne organizacije in lobiji

3 Analiza posameznih trgov

Slovenija in možne primerjave

Države starega sveta – primeri

Države novega sveta – primeri

Mednarodne trgovinske verige

4 Vloga turizma

VAJE

Poiskati prave informacije. Primerjalne degustacije in cenovne primerjave. Analiza vinske ponudbe na mednarodni polici. Obisk vinarjev/kleti z močno mednarodno prisotnostjo na trgu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje

 • Vpliv globalizacije na vinarsko industrijo,
 • vloga novih akterjev (zlasti neevropske države proizvajalke),
 • spoznati vzorce potrošnje,
 • mednarodne trgovine,
 • večja vloga blagovnih znamko vin v primerjavi s tradicionalnimi vini s »poreklom«,
 • mednarodni trgi.
 • vodenje in vloga strateškega in operativnega trženja.
 • na osnovi ugotovljene segmentacije določiti kakšen cilj, pozicioniranje in razlikovanje se mora uporabiti v okviru vinogradniškega posestva ali na določenem področju,
 • vloga potrošnika v različnih trgih,
 • analiza primerov (zlasti Schioppettino di Prepotto)
 • vloga turizma za vinarski in živilski branži, kot način za razlikovanje od globalnih konkurentov ter za dosego končnega kupca,
 • kaj bi lahko Slovenija in slovenski vinarji naredili na tem področju

Temeljna literatura in viri

 • Izročki predavanj
 • Resnick E., Wine Brands: Success Strategies for New Markets, New Consumers and New Trends, Palgrave Macmillan (2008)
 • Hall C.M. and Mitchell R., Wine Marketing. A practical guide, Butterworth-Heinemann, 2008 (chapters 1 and 2)
 • Wine Business International, Meininger’s Verlag (www.wine-business-international.com) winebusiness.wordpress.com (in Italian)

Načini ocenjevanja

Prisotnost na predavanjih (10 %), Delo v skupinah in udeleženost v diskusijah (40 %), Izpit (50 %=

Reference nosilca

Nosilec je višji predavatelj za področje Marketing na UNG/

Publications of last 5 years

Academic research – Conference papers

1. P.De Luca, P.Penco: “The role of packaging in marketing communication: an explorative study of the Italian wine business”, 3rd International Wine Business & Marketing Conference, July 6-8, 2006, Montpellier (France)

Publications (Wine Industry management)

1. P.Penco, “30 blogger da tutto il mondo in FriuliVG”, Q.B. – Quanto Basta FVG, October 2011

2. P.Penco, “26 milioni di persone che cercano un motivo in più”, Il Corriere Vinicolo anno 84 n.28, July 11th, Editrice Unione Italiana Vini, 2011

3. P.Penco, “For any further information”, Il Corriere Vinicolo anno 84 n.16/17, April 25th, Editrice Unione Italiana Vini, 2011

4. P.Penco, “E’ iniziata la Prosecco Decade”, Il Corriere Vinicolo anno 84 n.6, February 1st, Editrice Unione Italiana Vini, 2011

5. P.Penco, “Il mercato dei fine wines in tempo di frugality”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.45, November 15th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

6. P.Penco, “UK – Off Trade: La promozione ammazza la curiosità”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.23, June 7th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

7. P.Penco, “UK – On Trade: Al ristorante non gira”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.23, June 7th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

8. P.Penco, “Correrà come prima”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.22, May 31st, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

9. P.Penco, “Quando il marchio vuol dire fiducia”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.18, May 3rd, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

10. P.Penco, “Grande è bello? Forse non più”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.15, April 12th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

11. P.Penco, “Il nuovo passa dal verde”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.15, April 12th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

12. P.Penco, “Un’orma sempre più leggera”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.15, April 12th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

13. P.Penco, “Il valore dell’origine si riconosce a colpo d’occhio”, Il Corriere Vinicolo anno 82 n.12, March 23rd, Editrice Unione Italiana Vini, 2009

14. P.Penco, “Vino e brand Italia – questione di lifestyle”, Il Corriere Vinicolo anno 82 n.4, January 26th, Editrice Unione Italiana Vini, 2009

Univerzitetna koda predmeta: 1VV314

Letnik: 3

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 3

Obseg:

 • Predavanja: 20 ur
 • Seminar: 5 ur
 • Terenske vaje: 5 ur
 • Samostojno delo: 60 ur

Vrsta predmeta: predavanja, vaje, terenske vaje

Jeziki: slovensko/angleško

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje, terenske vaje, samostojno delo