Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Zagovori diplomskih nalog

V četrtek, 19.9.2019, bo v predavalnici P-2.2 v Univerze v Novi Gorici, dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 5271 Vipava, potekal javni zagovor diplomskega dela:

Kandidatka: Maja Slejko

Naslov teme: Analiza vinskega turizma v Vipavski dolini

Mentor: Iztok Sila, MBA
Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec (predsednica), dr. Boris Gojković (član), Iztok Sila, MBA (mentor)

Pričetek zagovora: 16:00