Visokošolski študijski program prve stopnje Digitalne umetnosti in prakse

Razpis za vpis v študijskem letu 2021/2022

Kraj izvajanja študija

Nova Gorica, Vipavska 13

Študijski moduli

 • Animacija
 • Videofilm
 • Fotografija
 • Novi mediji

Trajanje študija

3 leta

Vpisni pogoji

 • Zaključni izpit katerega koli štiriletnega srednješolskega programa, poklicna matura ali splošna matura; ali zaključeno enakovredno izobraževanje v tujini.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti (portfelj z motivacijskim pismom in razgovor). Opravljeni preizkus velja samo za tekoče študijsko leto.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 42 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih, ki se po vsebini vsaj 70 % ujemajo z vsebinami izpitov na razpisanem študijskem programu in uspešno opravijo preizkus posebne nadarjenosti.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 102 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih, ki se po vsebini vsaj 70 % ujemajo z vsebinami izpitov na razpisanem študijskem programu in uspešno opravijo preizkus posebne nadarjenosti.

Študij se izvaja v slovenskem in angleškem jeziku.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni
Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije 15 5
Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije 3 2
Vzporedni študij in diplomanti 2 -
Vpis v višji letnik * *

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo merila za izbiro naslednja:

 • uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90% točk
 • splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu: 5% točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5% točk

B: Preizkus nadarjenosti:

 1. Mapa:
  • Portfelj;
  • Motivacijsko pismo z biografijo
 2. Razgovor
Roki za preizkus umetniške nadarjenosti
  Oddaja mape (1) Razgovor (2)
Datumi za prvi prijavni rok kandidati bodo pisno obveščeni kandidati bodo pisno obveščeni
Datumi za drugi prijavni rok kandidati bodo pisno obveščeni kandidati bodo pisno obveščeni
 1. Kandidati morajo študentski pisarni do navedenega datuma predložiti portfolio in motivacijsko pismo z biografijo.
 2. V času navedenih terminov bodo potekali razgovori s posameznimi kandidati (o točnem terminu bodo kandidati obveščeni posamično).

Dodatne informacije

Akademija umetnosti
GSM: (051) 33 67 70
E: info.au@ung.si

Opis programa in predmetnik
Spletna stran akademije