Pogoji za vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva in državljanov držav nečlanic Evropske unije

Državljani držav članic Evropske unije, državljani držav nečlanic Evropske unije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene ter osebe s priznano mednarodno zaščito, se prijavljajo pod enakimi pogoji in v enakih rokih kot državljani Republike Slovenije.

Roki za prijave za izvedbo vpisa v 1. letnik dodiplomskega študija

Prijavni rok Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije
1. prijavni rok od 16. 2. do 19. 3. od 16. 2. do 30. 3.
2. prijavni rok od 20. do 27. 8. od 1. 5. do 1. 7.
3. prijavni rok - od 1. 8. do 1. 9.
prijave do zasedbe mest 23. in 24. 9. (do 12h)* 10. do 24. 9. (do 12h)
prijave do zasedbe mest DUP 10. do 24. 9. (do 12h)* 10. do 24. 9. (do 12h)

DUP- študenti programa Digitalne umetnosti in prakse, Akademija umetnosti

OPOZORILO: Prijavni rok se ne odpre, če so bila v predhodnem roku zapolnjena vsa prosta mesta.

Roki za preizkus umetniške nadarjenosti, program Digitalne umetnosti in prakse
Prijavni rok Oddaja mape Razgovor
1. prijavni rok do 18. 6. od 25. 6. do 6. 7.
2. prijavni rok do 4. 9. od 7. do 13. 9.
3. prijavni rok ob prijavi v nekaj dneh po prijavi

Roki za prijave za izvedbo vpisa v višji letnik dodiplomskega študija, za diplomante in vzporedni študij

Prijavni rok Kandidati
1. prijavni rok od 1. do 17. 9.

Število razpisanih mest

Študijski program Št. razpisanih mest, redni študij Št. razpisanih mest, izredni študij
Fizika in astrofizika (UN) 6 2
Slovenistika (UN) 4 2
Kulturna zgodovina (UN) 4 2
Okolje (UN) 6 5
Gospodarski inženiring (VS) 8 5
Vinogradništvo in vinarstvo (VS) 6 5
Digitalne umetnosti in prakse (VS) 3 2

Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih študijskih programih.
Prijava za vpis velja tudi kot vloga za priznavanje izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja.

Več na strani: Priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini

Več informacij

Univerza v Novi Gorici
Visokošolska prijavno-informacijska služba
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica

E: studentska.pisarna@ung.si
T: 05 3315 234
T: 05 9099 717
F: 05 6205 200

Uradne ure:
Nova Gorica
Ponedeljek – petek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30

Vipava (Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8)
Ponedeljek, sreda, petek: 13.00 – 15.30
Torek, četrtek: 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.30