Magistrski študijski program druge stopnje Digitalna humanistika

Razpis za vpis v študijskem letu 2019/2020

Trajanje študija

2 leti

Kraj izvajanja študija

Nova Gorica, Vipavska 13

Vpisni pogoji

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področij humanistike ali računalništva in informatike.
Kandidati, ki so zaključili študijski program, ki ne ustreza kriterijem, naslovijo prošnjo za vpis na Komisijo za študijske zadeve programa Digitalna humanistika Fakultete za humanistiko. Zbrati morajo 120 ECTS bodisi s področja humanistke bodisi področja računalništva in informatike. Glede na usmeritev predhodnega študija lahko komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu do največ 60 ECTS. Če komisija določi dodatne študijske obveznosti v obsegu nad 30 ECTS, jih morajo kandidati v deležu, ki presega 30 ECTS, opraviti pred vpisom v prvi letnik, ostalo pa pred vpisom v drugi letnik. Če je obseg dodatnih študijskih obveznosti do vključno 30 ECTS, jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v drugi letnik. Obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Program se izvaja tudi v angleškem jeziku.

Vpisna mesta za vpis

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni
za 1. letnik 20 10
Slovenci brez slov. državljanstva in tujci (ne EU) 4 5

Merila za izbiro

v primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov 90% in ocena diplomskega dela 10%).

Dodatne informacije

Fakulteta za humanistiko
T: 05 331 52 37
E: info.fh@ung.si

Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete