Evropski magistrski študijski program druge stopnje Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus)

Razpis za vpis v študijskem obdobju 2017 - 2019 in 2018 - 2020

Kraj izvajanja študija

Študij se bo izvajal prvi semester v Oldenburgu (Nemčija), drugi semester v Stavangerju (Norveška), tretji in četrti semester pa na eni od sodelujočih univerz, glede na izbor predmetov in mentorja za magistrsko delo.

Trajanje študija

2 leti

Pogoji za vpis

Zaključen študijski program prve stopnje s področja družboslovja, zgodovine, kulturologije, pedagogike, prava, ekonomije in novinarstva, s povprečno oceno najmanj 8. Zahtevano je predhodno znanje o migracijah, medkulturnih odnosih in empiričnih metodah raziskovanja, kar študent dokazuje s predložitvijo potrdil o relevantnih modulih, opravljenih na dodiplomski stopnji. Študentje, katerih materni jezik ni angleščina, in ki na dodiplomski ravni niso bili vpisani v program, ki se je izvajal v angleškem jeziku, morajo predložiti dokazilo o poznavanju angleškega jezika.

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik

30 na rednem študiju.

Merila za izbiro

Izbor izvede mednarodni konzorcij sodelujočih univerz: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Germany), Univerza v Novi Gorici (Slovenia), Ahfad University for Women (Sudan), Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích (Czech Republic), Makerere University Kampala (Uganda), Mbarara University of Science and Technology (Uganda) in Universitet i Stavanger (Norway), na podlagi uspeha na predhodnem študiju, izkušenj na področju migracij in medkulturnih odnosov, motivacije in poznavanja jezikov.

Roki za prijavo na evropski program Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus) so objavljeni na spletni strani: www.emmir.org.

Dodatne informacije

T: (01) 470 64 87
E: mvah@zrc-sazu.si

Opis programa in predmetnik