Magistrski študijski program druge stopnje Znanost o materialih

Razpis za vpis v študijskem letu 2020/2021

Kraj izvajanja študija

Ajdovščina, Vipavska 11c

Trajanje študija

2 leti

Pogoji za vpis

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS ali dodiplomski študijski program, sprejet pred 11.6.2004, s področja naravoslovno-matematičnih ali tehničnih ved.

Diplomati, ki so zaključili dodiplomski študijski program z drugih področij, naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo Fakultete za naravoslovje. Glede na usmeritev predhodnega študija študijska komisija odloči o ustreznosti pridobljenih kompetenc ter lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Dodatne obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Program se izvaja tudi v angleškem jeziku.

Vpisna mesta za vpis

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije, redni Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije, izredni
Vpis v 1. letnik 20 5 5 -

* Število razpisanih mest na rednem študiju je omejeno s številom razpisanih mest za 1.letnik

Merila za izbiro

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Dodatne informacije

Fakulteta za naravoslovje
T: (05) 365 35 00
E: info.fn@ung.si

Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete