Magistrski študijski program druge stopnje Znanost o materialih

Razpis za vpis v študijskem letu 2019/2020

Kraj izvajanja študija

Ajdovščina, Vipavska 11c

Trajanje študija

2 leti

Pogoji za vpis

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT s področja naravoslovno-matematičnih ali tehničnih ved.

Diplomati, ki so zaključili dodiplomski študijski program z drugih področij, naslovijo prošnjo za vpis na študijsko komisijo Fakultete za naravoslovje. Glede na usmeritev predhodnega študija študijska komisija odloči o ustreznosti pridobljenih kompetenc ter lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Dodatne obveznosti lahko opravijo na študijskih programih prve stopnje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Program se izvaja tudi v angleškem jeziku.

Vpisna mesta za vpis

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni Slovenci brez slov.državljanstva in tujci (ne EU), redni Slovenci brez slov.državljanstva in tujci (ne EU), izredni
Vpis v 1. letnik 20 5 5 -

* Število razpisanih mest na rednem študiju je omejeno s številom razpisanih mest za 1.letnik

Merila za izbiro

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Dodatne informacije

Fakulteta za naravoslovje
T: (05) 365 35 00
E: info.fn@ung.si

Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete