Postopki in roki za prijavo na razpis - program Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus)

Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v podiplomski študijski program druge stopnje programa Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus)

Roki in postopki za prijavo na razpis

Informacije na spletni strani: www.emmir.org.

Dodatne informacije

T: (01) 470 64 87
E: mvah@zrc-sazu.si