Vpis v višje letnike

Vpis v višje letnike, ponovni vpis v letnik in podaljšanje statusa (absolvent) poteka od 10. avgusta do 30. septembra.

Dodiplomski študenti

Študenti dodiplomskih študijskih programov prinesejo oziroma pošljejo po pošti vpisni list s prilogami najkasneje do 22. 9. do 14. ure na naslov:

Študentska pisarna
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13
SI-5000 Nova Gorica

Poleg vpisnega lista morajo študentje izpolniti tudi anketni vprašalnik v Študijskem informacijskem sistemu in plačati vpisnino ter šolnino (šolnina je samo za programe s šolnino).

Vpisni list
Navodila za plačilo vpisnine in šolnine

Podiplomski študenti

Študenti podiplomskih študijskih programov pošljejo vpisni list s prilogami najkasneje do 22. 9. na naslov:

Študentska pisarna
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13
SI-5000 Nova Gorica

Poleg vpisnega lista morajo študentje izpolniti tudi anketni vprašalnik v Študijskem informacijskem sistemu in plačati vpisnino ter šolnino (šolnina je samo za programe s šolnino).

Vpisni list
Navodila za plačilo vpisnine in šolnine, 2. stopnja (magisterij)
Navodila za plačilo vpisnine in šolnine, 3. stopnja (doktorat)
Obrazec za izstavitev računa, plačilo podjetja

Cenik pedagoških storitev / plačilo šolnine na obroke

Pogoji za vpis v višji letnik

Pogojni vpis

Komisija za študijske zadeve ustrezne fakultete oziroma šole lahko skladno z določbami Statuta Univerze v Novi Gorici dovoli napredovanje tudi v primeru, ko študent ni izpolnil zahtevanih pogojev, če ugotovi, da obstajajo za to upravičeni razlogi: materinstvo ali daljša bolezen, pri čemer odsotnost ni bila daljša od dveh mesecev. Utemeljene razloge mora študent izkazati z verodostojnimi listinami, iz katerih je razvidno obdobje, v katerem zaradi njih ni mogel študirati. V primeru daljše bolezni je to zdravniško potrdilo, ki ga mora študent predložiti najkasneje 7 dni po prestani bolezni ali poškodbi.

Prošnje študenti oddajo Komisiji za študijske zadeve na svoji fakulteti skupaj z dokazili.

Fakulteta Rok za oddajo prošnje
Fakulteta za naravoslovje predvidoma 22. 9., več informacij v tajništvu
Fakulteta za humanistiko 18. 9.
Fakulteta za znanosti o okolju predvidoma 22. 9. najkasneje do 12.00
Poslovno-tehniška fakulteta 19. 9.
Akademija umetnosti predvidoma 22. 9., več informacij v tajništvu
Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo 22. 9.

Študente opozarjamo, da prošnje oddajo pravočasno, saj komisija prepozno oddanih prošenj ne bo obravnavala.

Dodatne informacije

Študentska pisarna Nova Gorica
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13
SI-5000 Nova Gorica

E: studentska.pisarna@ung.si
T: 05 3315 234
F: 056205200

Uradne ure:
9.00 – 11.00 in 13.00 – 15.30

Študentska pisarna Vipava
Univerza v Novi Gorici
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava

E: studentska.pisarna@ung.si
T: 05 9099 700

Uradne ure:
Torek 13.00 – 15.30

V juliju in avgustu ni uradnih ur v Vipavi!