Vpis v višje letnike

Vpis v višje letnike, ponovni vpis v letnik in podaljšanje statusa (absolvent) poteka od 10. avgusta do 30. septembra.

Dodiplomski študenti

Študenti dodiplomskih študijskih programov prinesejo oziroma pošljejo po pošti vpisni list s prilogami najkasneje do 22. 9. do 14. ure na naslov:

Študentska pisarna
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13
SI-5000 Nova Gorica

Poleg vpisnega lista morajo študentje izpolniti tudi anketni vprašalnik v Študijskem informacijskem sistemu in plačati vpisnino ter šolnino (šolnina je samo za programe s šolnino).

Vpisni list
Navodila za plačilo vpisnine in šolnine

Podiplomski študenti

Študenti podiplomskih študijskih programov pošljejo vpisni list s prilogami najkasneje do 22. 9. na naslov:

Študentska pisarna
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13
SI-5000 Nova Gorica

Poleg vpisnega lista morajo študentje izpolniti tudi anketni vprašalnik v Študijskem informacijskem sistemu in plačati vpisnino ter šolnino (šolnina je samo za programe s šolnino).

Vpisni list
Navodila za plačilo vpisnine in šolnine, 2. stopnja (magisterij)
Navodila za plačilo vpisnine in šolnine, 3. stopnja (doktorat)
Obrazec za izstavitev računa, plačilo podjetja

Cenik pedagoških storitev

Pogoji za vpis v višji letnik

Pogojni vpis

Komisija za študijske zadeve ustrezne fakultete oziroma šole lahko skladno z določbami Statuta Univerze v Novi Gorici dovoli napredovanje tudi v primeru, ko študent ni izpolnil zahtevanih pogojev, če ugotovi, da obstajajo za to upravičeni razlogi: materinstvo ali daljša bolezen, pri čemer odsotnost ni bila daljša od dveh mesecev. Utemeljene razloge mora študent izkazati z verodostojnimi listinami, iz katerih je razvidno obdobje, v katerem zaradi njih ni mogel študirati. V primeru daljše bolezni je to zdravniško potrdilo, ki ga mora študent predložiti najkasneje 7 dni po prestani bolezni ali poškodbi.

Prošnje študenti oddajo Komisiji za študijske zadeve na svoji fakulteti skupaj z dokazili.

Fakulteta Rok za oddajo prošnje
Fakulteta za naravoslovje predvidoma 22. 9., več informacij v tajništvu
Fakulteta za humanistiko 18. 9.
Fakulteta za znanosti o okolju predvidoma 22. 9. najkasneje do 12.00
Poslovno-tehniška fakulteta 22. 9., več informacij v tajništvu
Akademija umetnosti predvidoma 22. 9., več informacij v tajništvu
Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo 22. 9.

Študente opozarjamo, da prošnje oddajo pravočasno, saj komisija prepozno oddanih prošenj ne bo obravnavala.

Dodatne informacije

Študentska pisarna Nova Gorica
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13
SI-5000 Nova Gorica

E: studentska.pisarna@ung.si
T: 05 3315 234
F: 056205200

Uradne ure:
9.00 – 11.00 in 13.00 – 15.30

Študentska pisarna Vipava
Univerza v Novi Gorici
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava

E: studentska.pisarna@ung.si
T: 05 9099 700

Uradne ure:
Torek 13.00 – 15.30

V juliju in avgustu ni uradnih ur v Vipavi!