Pogoji za vpis v višje letnike - FN

Fizika in astrofizika I. stopnje

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 52 ECTS in opravljene vse obveznosti pri predmetu Fizikalni laboratorij I. Pogoj za vpis v 3. letnik so opravljene vse obveznosti iz 1. letnika, zbranih najmanj 52 ECTS iz 2. letnika in opravljene vse obveznosti pri predmetu Fizikalni laboratorij II. Med opravljenimi predmeti mora biti predmet Osnove kvantne mehanike.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor diplomskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. ali 2. letnik, če zbere 15 ECTS iz predmetnika tega letnika.

Fizika in astrofizika II. stopnje

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 45 ECTS iz prvega letnika.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor magistrskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 120 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. letnik, če zbere 15 ECTS iz tega letnika.