Pogoji za vpis v višje letnike - FPŠ

Znanosti o okolju III. stopnja

Za vpis v drugi letnik mora imeti študent opravljen obvezni seminar in raziskovalno delo v obsegu 30 ECTS. V drugem letniku študent vloži prošnjo za odobritev teme disertacije. Za vpis v tretji letnik mora imeti študent opravljene izbirne predmete (30 ECTS) in pozitivno oceno dotedanjega raziskovalnega dela (v skupnem obsegu 60 ECTS), ki jo poda mentor.

V tretjem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnem delu III, ki ima kot rezultat uspešno ubranjeno doktorsko disertacijo (30 ECTS). (Za 3 letni študijski program.)

V tretjem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnem delu III (60 ECTS). (Za 4 letni študijski program.)

Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 ECTS).

V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30 ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS).

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije. Za dosego znanstvenega naslova “doktor znanosti” mora študent opraviti s programom določene izpite, seminarje, raziskovalno delo ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS oz. 240 ECTS (4 letni program).

Humanistika III. stopnja

3-letni študijski program

Pred vpisom v drugi letnik mora študent opraviti izpit iz obveznega predmeta, obveznosti na raziskovalnem seminarju (uspešno pripravljena in predstavljena seminarska naloga in najmanj 75%-na aktivna udeležba) in samostojno raziskovalno delo. Pogoj za vpis v drugi letnik je torej zbranih najmanj 48 ECTS od skupno 60 ECTS.

Pred vpisom v tretji letnik mora študent opraviti vse izbirne izpite iz prvega in drugega letnika, obveznosti na raziskovalnem seminarju (najmanj 75%-na udeležba) in samostojno raziskovalno delo. Pogoj za vpis v tretji letnik je torej zbranih 120 ECTS.

V tretjem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnem delu, ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije. Za dosego znanstvenega naslova “doktor znanosti” mora študent opraviti s programom določene izpite, seminarje, raziskovalno delo ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS.

4-letni študijski program

Pred vpisom v drugi letnik mora študent opraviti izpit iz obveznega predmeta, obveznosti na raziskovalnem seminarju (uspešno pripravljena in predstavljena seminarska naloga in najmanj 75%-na aktivna udeležba) in samostojno raziskovalno delo. Pogoj za vpis v drugi letnik je torej zbranih najmanj 48 ECTS od skupno 60 ECTS.

Pred vpisom v tretji letnik mora študent opraviti vse izbirne izpite iz prvega in drugega letnika, obveznosti na raziskovalnem seminarju (najmanj 75%-na udeležba) in samostojno raziskovalno delo. Pogoj za vpis v tretji letnik je torej zbranih 120 ECTS. V tretjem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnem delu III (60 ECTS).

Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti prvih treh letnikov (180 ECTS).
V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30 ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS).

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije. Za dosego znanstvenega naslova “doktor znanosti” mora študent opraviti s programom določene izpite, seminarje, raziskovalno delo ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo, kar skupaj pomeni najmanj 240 ECTS.

Krasoslovje III. stopnja

Ob vpisu si študent izbere mentorja na posameznem znanstvenem področju. Študent vpiše predmete v obsegu 60 ECTS, od tega je 42 ECTS iz obveznih predmetov, 18 ECTS pa štejejo izbrani izbirni predmeti, ki jih potrdi mentor. Študent lahko opravi 2/3 (12 ECTS) teh obveznosti na tujih institucijah. V prvem letniku študent v dogovoru z mentorjem pripravi obsežno seminarsko nalogo iz področja svoje doktorske teme, ki zajema pregled literature in predstavitev stanja raziskav v svetu za dano problematiko. Z uspešno predstavljeno seminarsko nalogo pridobi študent 6 ECTS, 24 ECTS pa pridobi z uspešno opravljenim raziskovalnim delom, ki ga z mentorjem definirata na začetku šolskega leta.

Pred vpisom v drugi letnik mora študent opraviti naslednje študijske obveznosti:

  • izpita iz obveznih predmetov (12 ECTS)
  • obveznosti na raziskovalnem seminarju (uspešno pripravljena seminarska naloga) (6 ECTS)
  • samostojno raziskovalno delo (24 ECTS)

Pogoj za vpis v drugi letnik je torej zbranih najmanj 42 ECTS od skupno 60 ECTS.

Pred vpisom v tretji letnik mora študent opraviti naslednje študijske obveznosti:

  • vsi izbirni izpiti iz prvega (18 ECTS) in drugega letnika (18 ECTS),
  • obveznosti na raziskovalnem seminarju (6 ECTS),
  • samostojno raziskovalno delo (36 ECTS).

Pogoj za vpis v tretji letnik je torej zbranih 120 ECTS.

V tretjem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnem delu III, ki ima kot rezultat uspešno ubranjeno doktorsko disertacijo (30 ECTS). (Za 3 letni študijski program.)

V tretjem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnem delu III (60 ECTS). (Za 4 letni študijski program.)

Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 ECTS).

V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30 ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS).

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije. Za dosego znanstvenega naslova “doktor znanosti” mora študent opraviti s programom določene izpite, seminarje, raziskovalno delo ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS oz. 240 ECTS (4 letni program).

Fizika III. stopnja

Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk ECTS iz prvega letnika.

V drugem letniku študent vloži prošnjo za odobritev teme disertacije.

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk ECTS iz drugega letnika.
Pogoj za vpis v tretji letnik je torej zbranih 120 ECTS.

V tretjem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnem delu III (30 ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS). (Za 3 letni študijski program.)

V tretjem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnem delu III (60 ECTS). (Za 4 letni študijski program.)

Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 ECTS).

V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30 ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS).

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije. Za dosego znanstvenega naslova “doktor znanosti” mora študent opraviti s programom določene izpite, seminarje, raziskovalno delo ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS oz. 240 ECTS (4 letni program).

Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine III. stopnja

Ob vpisu si študent izbere mentorja in z njegovo pomočjo izbere potreben nabor izbirnih predmetov. Pogoj za vpis v drugi letnik doktorskega študija je zbranih najmanj 70 odstotkov študijskih obveznosti iz prvega letnika.

Pred vpisom v tretji letnik mora študent opraviti vse izpite iz prvega letnika in zbrati najmanj 50 ECTS iz drugega letnika. (Za 3 letni študijski program).

Pred vpisom v tretji letnik mora študent opraviti vse izpite iz prvega letnika in zbrati 60 ECTS iz drugega letnika, skupaj 120 ECTS. (Za 4 letni študijski program.)

Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 ECTS).

V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30 ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS).

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije. Za dosego znanstvenega naslova “doktor znanosti” mora študent opraviti s programom določene izpite, seminarje, raziskovalno delo ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS oz. 240 ECTS (4 letni program).

Molekularna genetika in biotehnologija III. stopnja

Pogoj za vpis v drugi letnik je zbranih najmanj 50 ECTS od skupno 60 ECTS. V drugem letniku študent vloži prošnjo za odobritev teme disertacije.

Pred vpisom v tretji letnik mora študent opraviti vse izpite iz prvega letnika in zbrati najmanj 50 ECTS iz drugega letnika. Pogoj za vpis v tretji letnik je torej zbranih 110 ECTS od skupno 120 ECTS.

Študent tretjega letnika po opravljenih izpitih iz drugega in tretjega letnika (skupaj 150 ECTS) pristopi k zagovoru doktorske disertacije (velja za 3. letni program).

Pred vpisom v četrti letnik mora študent opraviti vse izpite iz prvega, drugega in tretjega letnika in zbrati najmanj 180 ECTS.

Kot pogoj za pristop k zagovoru disertacije mora študent poleg veljavnih določil na študijskem programu predložiti en znanstveni članek s področja svojih raziskav, ki jih je opravil v okviru doktorskega študijskega programa. Članek mora biti pripravljen v enem izmed razširjenih tujih jezikov in poslan ali sprejet v objavo v mednarodni znastveni reviji s faktorjem vpliva.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije. Za dosego znanstvenega naslova “doktor znanosti” mora študent opraviti s programom določene izpite, seminarje, raziskovalno delo ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS oz. 240 ECTS (4 letni program).

Kognitivne znanosti jezika III. stopnja

3-letni študijski program

Pogoj za vpis v drugi letnik je opravljenih 50 ECTS. Pogoj za vpis v tretji letnik so opravljene vse obveznosti (60 ECTS) prvega letnika in opravljenih 50 ECTS drugega letnika.
Pogoj za vpis v tretji letnik je poleg omenjenih ECTS tudi priprava teme doktorske naloge, potrjena s strani znanstvenega sveta doktorskega programa.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije. Za dosego znanstvenega naslova “doktor znanosti” mora študent opraviti s programom določene izpite, seminarje, raziskovalno delo ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS.

4-letni študijski program

Pogoj za vpis v drugi letnik je opravljenih 50 ECTS.
Pogoj za vpis v tretji letnik so opravljene vse obveznosti (60 ECTS) prvega letnika in opravljenih 50 ECTS drugega letnika.
Pogoj za vpis v tretji letnik je zbranih 120 ECTS.
V tretjem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnem delu III (60 ECTS).
Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 ECTS).
V četrtem letniku se študent v celoti posveti raziskovalnemu delu IV (30 ECTS), ki ima kot rezultat uspešen zagovor doktorske disertacije (30 ECTS).

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije. Za dosego znanstvenega naslova “doktor znanosti” mora študent opraviti s programom določene izpite, seminarje, raziskovalno delo ter uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo, kar skupaj pomeni najmanj 240 ECTS.