Pogoji za vpis v višje letnike - PTF

Gospodarski inženiring I. stopnja

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 47 ECTS prvega letnika. Pogoj za vpis v 3. letnik so opravljene vse obveznosti iz 1. letnika in zbranih najmanj 47 ECTS iz 2. letnika.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor diplomskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. ali 2. letnik, če zbere 30 ECTS iz predmetnika tega letnika.

Gospodarski inženiring II. stopnja

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 47 ECTS iz prvega letnika.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor magistrskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 120 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. letnik, če zbere 30 ECTS iz predmetnika tega letnika.