Dvojne diplome s tujimi univerzami in mednarodne izmenjave

Možnost dvojnih diplom v sodelovanju z univerzami iz tujine

V skladu s posebej zasnovanim predmetnikom študenti del študijskih obveznosti opravijo na matični univerzi, del pa na sodelujoči univerzi iz tujine. Diplomanti prejmejo diplomsko listino obeh univerz, kar jim poleg mednarodnih izkušenj daje še dodatne zaposlitvene priložnosti. Možnost dvojne diplome ponujajo naslednji študijski programi:

Mednarodne izmenjave

Tako slovenski kot tuji študenti vseh stopenj imajo možnost vključevanja v mednarodne izmenjave Erasmus+ z namenom študija ali prakse ter v ostale programe mednarodne mobilnosti.

Na izmenjavah v tujini pridobite nova znanja in vpogled v delovne procese v tujini, vzpostavljate stike, ki vam bodo koristili na vaši nadaljnji študijski in poklicni poti, spoznavate druge dežele in kulture ter sklepate nova prijateljstva. Opravljanje študijskih obveznosti ali prakse v tujini torej prinaša neprecenljive izkušnje, doprinese k vaši osebnostni rasti in, nenazadnje, obogati vaš življenjepis.

Za vse, ki se želite vključiti v mednarodne izmenjave, je študij na manjši in mednarodno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici odlična izbira, saj so možnosti vključitve v izmenjave zelo visoke, neprimerljivo višje kot na ostalih večjih izobraževalnih ustanovah. Dodatno prednost predstavlja tudi naš osebni pristop do študentov, saj slednjim pri izbiri gostujočih univerz ali podjetij v tujini poleg Mednarodne pisarne svetujejo tudi profesorji, ki poznajo odlike svojih študentov, obenem pa imajo ustrezne stike s potencialnimi gostujočimi organizacijami v tujini.

Več na spletni strani Mednarodne pisarne UNG.


Izjava diplomantke Fakultete za humanistiko, ambasadorke študentske mobilnosti na UNG, o prednostih izmenjav v tujini:

Original fotografije: Adriana Pisk

Več o prijavi in vpisu
Mednarodna pisarna UNG

Možnost dvojne diplome z Univerzo Ca’ Foscari iz Benetk na študijskem programu 2. stopnje Slovenistika, smer Jezikoslovne vede
Originalna fotografija: Adriana Pisk

Študent Akademije umetnosti UNG Sagar Gahatraj na izmenjavi na Nizozemskem z namenom opravljanja prakse
Foto: Arhiv Mednarodne pisarne UNG