Aktualne vsebine študijskih programov

Perspektivni, moderni, inovativni in interdisciplinarni študijski programi, ki jih združujemo pod okriljem Univerze v Novi Gorici, izobražujejo za poklice prihodnosti. Pri nas znanje vsak dan nastaja v stimulativnem okolju in harmoničnem odnosu med študenti, profesorji in raziskovalci ter se prenaša na mlajše generacije in v podjetniško okolje.

Svojim študentom na petih fakultetah in dveh visokih šolah ponujamo celovita znanja s področij naravoslovja, tehničnih znanosti, humanistike, družboslovja, umetnosti in organizacijskih ved.

Študijski programi I., II. in III. stopnje

»Predmetnik je zelo ažuriran. Smo stalno v stiku s časom. To pomeni, da se ne ukvarjamo toliko s starimi osnovami, ampak da se prilagajamo modernemu razvoju.«