Možnost sodelovanja pri raziskovanju

Študentom nudimo možnost, da se že na začetku študija začnejo spoznavati z raziskovalnim delom, znanostjo in poklicnimi možnostmi na teh področjih. Spodbujamo jih k sodelovanju pri raziskovanju in k uresničevanju lastnih raziskovalnih idej in interesov. Že na dodiplomski ravni izbrane študijske vsebine vključujejo osnove raziskovanja v okviru študentskih projektov in raziskav ter omogočajo sodelovanje študentov na konferencah, strokovnih dogodkih, usposabljanjih ipd.


Primeri vključevanja raziskovalnega dela v študijske in obštudijske vsebine na študijskih programih prve in druge stopnje:

  • Raziskovalno delo pri skupinskih okoljskih projektih v okviru študijskega programa Okolje 1. stopnje (predmeta Uvod v projektno delo in Skupinski projekt) ter predmeta Samostojni projekt I in II na študijskem programu Okolje 2. stopnje.

Več o prijavi in vpisu

Projektno delo študentk Okolja 1. stopnje v Laboratoriju za vede o okolju in življenju – predmet Skupinski projekt
Foto: Arnela Karat

Raziskovalno delo v Laboratoriju za fiziko organskih snovi
Foto: CasarsaGuru Photography

Sodelovanje študentk Slovenistike 2. stopnje pri jezikoslovni raziskavi – sodelovanje z lokalnim vrtcem
Foto: Arhiv Centra za kognitivne znanosti jezika