Študij v majhnih skupinah

Naši študetje niso le številke. Pravzaprav so, če tako pogledamo, le da je številka enomestna. Razmerje med številom študentov in profesorjev je namreč 5:1, kar pomeni, da je v povprečju na pet študentov zaposlen en profesor, poleg tega imamo številne vrhunske gostujoče profesorje. Vse to omogoča bolj kakovosten študij, boljše in bolj pristne odnose, saj profesorji svoje študente dobro poznajo in imajo tako boljši pregled nad dejanskim znanjem in interesi posameznikov.

»Sem študent Digitalnih umetnosti Univerze v Novi Gorici. Program je super, ker smo v majhni skupini. Fino je, ker imamo veliko gostujočih profesorjev, z njimi imamo delavnice.«