Visoka zaposljivost diplomantov

Zaposljivosti naših diplomantov posvečamo na UNG veliko skrb, saj gre za kazalec, ki kaže na kvaliteto našega dela. Po končani diplomi se v enem letu kljub gospodarski krizi zaposli nad 88% naših študentov (podatek je za leto 2014). S takimi rezultati se lahko primerjamo s slavnimi univerzami, kot je na primer znameniti Oxford. Verjamemo, da k temu uspehu pripomorejo številni dejavniki, kot so:

  • interdisciplinarnost naših študijskih programov omogoča široka znanja;
  • praktično usposabljanje in delo na praktičnih primerih pripomoreta k temu, da je pridobljeno in ustvarjeno znanje dejansko uporabno, da študenti redno prihajajo v stik z morebitnimi delodajalci in da se znanje prenaša iz akademskega okolja v gospodarstvo;
  • študijske programe redno posodabljamo glede na sodobna znanja in glede na potrebe gospodarstva;
  • študentom je na voljo tudi karierni center, ki skrbi prav za povezovanje univerzitetnega okolja s podjetniškim in industrijskim.

Posebno skrb posvečamo spremljanju zaposljivosti diplomantov in zbiranju njihovih povratnih informacij o relevantnosti pridobljenih znanj na trgu dela. Analize kažejo, da se v prvih šestih mesecih po diplomi zaposli 77% naših diplomantov. Ker je cilj vseh naših študijskih programov doseči in obdržati visoko zaposljivost, je v okviru kariernega centra organizirana posebna pomoč diplomantom pri iskanju prve zaposlitve. Prepoznavnost specifičnosti posameznega profila pri iskanju zaposlitve zagotavlja priloga k diplomi, ki jo svojim diplomantom izdajamo v slovenskem in angleškem jeziku.

»Za študij na Univerzi v Novi Gorici, smer gospodarski inžiniring, sem se odločil, ker je to dokaj nov študij, perspektiven in svež, ker omogoča zelo visoko zaposljivost. Dejansko se lahko po končanem študiju zaposliš v kateremkoli gospodarskem podjetju.«

Graf: Zaposljivost diplomantov UNG v prvih enajstih mesecih leta 2014 (vključeni so študenti, ki so diplomirali v zadnjih treh letih).