Visoka zaposljivost diplomantov

Posebno skrb posvečamo spremljanju zaposljivosti diplomantov in zbiranju povratnih informacij o relevantnosti pridobljenih znanj na trgu dela – tako s strani predstavnikov delodajalcev kot tudi diplomantov.

Ponosni smo, da dolgoročno beležimo izredno visoko stopnjo zaposljivosti diplomantov. Analize Kariernega centra UNG kažejo, da se v enem letu po končanem študiju v povprečju zaposli kar 92 % naših diplomantov (podatek Kariernega centra UNG, junij 2020).

K temu uspehu pripomorejo številni dejavniki, kot so:

  • interdisciplinarni in sodobni študijski programi, ki dajejo študentom široko znanje;
  • praktično usmerjeni študijski programi, ki vključujejo praktično usposabljanje, projektno delo in druge oblike praktičnega dela oziroma učenja, s pomočjo katerih se študenti učijo prenosa pridobljega znanja v prakso, sodelovanja s podjetji ter vzpostavljanja stikov s potencialnimi delodajalci;
  • pomoč Kariernega centra UNG študentom pri kariernem svetovanju.
  • podpora študentom pri razvijanju dodatnih veščin in nadarjenosti ter uresničevanju osebnih interesov na različnih področjih (šport, umetnost ipd.).

Analize zaposljivosti diplomantov za posamezna obdobja najdete v Letnih poročilih o spremljanju in zagotavljanju kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela in v Letnih poročilih visokošolskega zavoda.


Izjava študenta dodiplomskega študijskega programa Gospodarski inženiring, Poslovno-tehniška fakulteta

»Za študij na Univerzi v Novi Gorici, smer Gospodarski inžiniring, sem se odločil, ker je to dokaj nov študij, perspektiven in svež, ki omogoča zelo visoko zaposljivost. Dejansko se lahko po končanem študiju zaposliš v katerem koli gospodarskem podjetju.«


Praktično usposabljanje – izkušnja študenta dodiplomskega študijskega programa Kulturna zgodovina, Fakulteta za humanistiko

Več o prijavi in vpisu
Karierni center UNG

Vsakoletna visoka stopnja zaposljivosti diplomantov UNG v enem letu po koncu študija – primer analize za leto 2019.
Vir: Karierni center UNG

Z aktivnim sodelovanjem na festivalih vina in drugih dogodkih in tekmovanjih študenti in študentke Vinogradništva in vinarstva pridobivajo izkušnje s trženjem vina in komunikacijo s strankami. Utrinek s Študentskega festivala vin Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo, 2019.
Foto: Veronika Piccinini

Študijski programi so praktično naravnani: študenti in študentke Gospodarskega inženiringa med obiskom podjetja.
Foto: Arhiv PTF