POVEZAVE
 
g
g
g
g
g
g

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Laboratoriji za sinhrotronsko svetlobo

Tabele in podatki za rentgensko svetlobo

Programska oprema za analizo spektrov XAFS

Sorodne spletne strani

Kalkulatorji

  • Pretvorba valovnega vektorja fotoelektrona ( k ) v kinetično energijo fotoelektrona ( Wk )
  • Pretvorba kinetične energije fotoelektrona ( Wk ) v valovni vektor fotoelektrona ( k )

Konference

 

 

 

E-mail:iztok.arcon@p-ng.si
Last change: 23-Apr-2010