Povabilo k oddaji prispevkov

Naslov: Škrabčevi dnevi 7
Termin: 15.-16. april 2011
Lokacija: Nova Gorica
Organizatorja:Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici

Rok za oddajo povzetkov: 20. februar 2011

Tematska opredelitev: jezikoslovje (v študentski delavnici jezik in literarne vede)

Vabljeni plenarni predavatelji:
- prof. dr. Ada Vidovič Muha (FF UL)
- prof. dr. Marko Snoj (ZRC SAZU in FF UL)
- prof. dr. Karmen Teržan Kopecky (FF UM)
- prof. dr. Goran Filipi (FHŠ UP)
- prof. dr. Gašper Ilc (FF UL)


V prenovljeni zasnovi Škrabčevi dnevi zapolnjujejo vrzel, ki se v Sloveniji kaže kljub več rednim znanstvenim srečanjem, katerih tema je tudi ali celo samo jezikoslovje. Med vsemi temi namreč ni srečanja, ki bi krovno združeval vse pri nas delujoče jezikoslovce. Čeprav seveda še posebej spodbujamo prispevke, posvečene zahodnemu slovenskemu prostoru, je tematika prenovljenih Škrabčevih dnevov torej jezikoslovje v najširšem pomenu besede, brez omejitev glede na podpodročje, temo, preučevani jezik, pristop itd.

Konferenca bo potekala v slovenščini. Povzetke dvajsetminutnih predavanj (predavanjem bo sledila desetminuta diskusija) bomo zbirali do 20. februarja 2011. V primeru večjega števila prijav bodo referati izbrani na podlagi recenzentskega postopka. Po simpoziju bo referentom ponujena možnost objave prispevka v zborniku.

V okviru simpozija bo organizirana tudi študentska delavnica, ki si za cilj postavlja spodbujanje študentov k raziskovalnemu delu in njihovo uvajanje v enega od pomembnih delov raziskovalnega udejstvovanja, a v bolj sproščenem vzdušju kot ga prinaša redno sodelovanje na znanstvenih srečanjih. Tematika študentske delavnice je zastavljena širše: k oddaji povzetkov na temo jezika ali književnosti vabimo študente jezikoslovja, literarnih ved, slovenistike, tujih jezikov ipd. Delavnica bo potekala v petek, 15. aprila.

Povzetke predavanj prosim vnesite preko spletnega mesta http://linguistlist.org/confcustom/skrabcevidnevi7. Za oddajo povzetka kliknite na 'Abstract submission', po oddaji pa boste na vnešeni elektronski naslov prejeli avtomatsko potrdilo o oddaji povzetka. Stran je deloma v angleščini, za kar se vam opravičujemo.

Povzetki naj ne bodo daljši od ene strani (velikost črk - 12). Dodatna stran je dovoljena le za primere, grafe, tabele, slike in spisek literature. V kolikor imate z vnašanjem povzetka kakršnekoli težave, nam pišite.

Organizacijski odbor: Kozma Ahačič, David Bandelj, Helena Dobrovoljc, Branko Marušič, Franc Marušič, Katja Mihurko Poniž, Danila Zuljan Kumar, Rok Žaucer