O simpoziju Škrabčeva misel

Frančiškanski samostan Kostanjevica je v sodelovanju s Slavističnim društvom Slovenije v obdobju od 1994 do 2007 organiziral šest jezikoslovnih simpozijev, poimenovanih Škrabčevi dnevi, ki jih je vsebinsko zasnoval in strokovno vodil Jože Toporišič. Prispevki s simpozijev so zbrani v zbornikih Škrabčeva misel I-VI. Frančiškanski samostan je svoje delo zaključil in Škrabčeve dneve v nadaljnji razvoj predal Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici, in sicer z željo, da se dejavnost nadaljuje v krajih, kjer je pater Stanislav Škrabec živel večino svojega ustvarjalnega življenja in kjer se je začelo delo Škrabčevega odbora.

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici sta nalogo sprejeli. V prenovljeni zasnovi bodo Škrabčevi dnevi zapolnili vrzel, ki se v Sloveniji kaže kljub več rednim znanstvenim srečanjem, katerih tema je tudi ali celo samo jezikoslovje. Med vsemi temi namreč ni srečanja, ki bi krovno združeval vse pri nas delujoče jezikoslovce. Čeprav seveda še posebej spodbujamo prispevke, posvečene zahodnemu slovenskemu prostoru, je tematika prenovljenih Škrabčevih dnevov torej jezikoslovje v najširšem pomenu besede, brez omejitev glede na podpodročje, temo, preučevani jezik, pristop itd.

Konferenca bo potekala v slovenščini. Povzetke za simpozij bomo zbirali do 20. februarja 2011. Podrobnosti glede obsega in oddaje povzetkov bodo objavljene v drugi najavi jeseni 2010. V primeru večjega števila prijav bodo referati izbrani na podlagi recenzentskega postopka. Po simpoziju bo referentom ponujena možnost objave prispevka v zborniku.

V okviru simpozija bo organizirana tudi študentska delavnica, ki si za cilj postavlja spodbujanje študentov k raziskovalnemu delu in njihovo uvajanje v enega od pomembnih delov raziskovalnega udejstvovanja, a v bolj sproščenem vzdušju kot ga prinaša redno sodelovanje na znanstvenih srečanjih. Tematika študentske delavnice je zastavljena širše: k oddaji povzetkov na temo jezika ali književnosti vabimo študente jezikoslovja, literarnih ved, slovenistike, tujih jezikov ipd. Delavnica bo potekala v petek, 15. aprila.

Organizacijski odbor:
Kozma Ahačič,
David Bandelj,
Helena Dobrovoljc,
Branko Marušič,
Franc Marušič,
Katja Mihurko Poniž,
Danila Zuljan Kumar,
Rok Žaucer