COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS


 

Maj 2019

 
 
1.

    CAMPBELL biology / Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Jane B. Reece. - 11th ed. - New York : Pearson, 2017. - XIVI, 1284 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo

ISBN 978-0-13-409341-3

57

COBISS.SI-ID 4287610

2.

MEZGEC, Maja, 1976-
    Priročnik za čezmejne študente / [avtorica besedila Maja Mezgec ; delovna skupina Martina Kovačič Kuzmić, Nina Krmac, Maja Mezgec ; prevod v italijanščino Dana Čandek in Nadja Cibic]. - Trst : Slovenski raziskovalni inštitut, 2019 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 33, 33 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Vsebuje tudi it. prevod, tiskan v obratni smeri: Manuale per studenti transfrontalieri. - Izšlo v okviru projekta Interreg Italia-Slovenija Eduka2 - čezmjno upravljanje izobraževanja

378(450+497.4)(035)

COBISS.SI-ID 10560748

3.

STEENWIJK, Han
    Grammatica pratica resiana : il sostantivo / Han Steenwijk. - Padova : CLEUP, 1999. - 237 str. ; 25 cm

ISBN 88-7178-646-7

811.163.6(450.36)'367.622

COBISS.SI-ID 12960098

4.

STEENWIJK, Han
    Ortografia resiana = Tö jošt rozajanskë pïsanjë / Han Steenwijk. - Ristampa. - Padova : CLEUP, 2012 (Padova : C.L.E.U.P.). - VI, 73 str. ; 25 cm

Prefazione / Luigi Paletti, Giovanni M. Rotta, Han Steenwijk: str. III-IV

811.163.6'282(450.365Rezija)
811.163.6'35(450.365Rezija)

COBISS.SI-ID 5696748

5.

STEENWIJK, Han
    Piccolo dizionario ortografico resiano = Mali bisidnik za tö jošt rozajanskë pïsanjë / Han Steenwijk. - 1a ed. - Padova : CLEUP, 2005 (Padova : CLEUP). - V, 233 str. ; 24 cm

ISBN 88-7178-442-1

811.163.6'282'35

COBISS.SI-ID 2331628

6.

WINKLER, Blaž
    Oxygen-excess related defects in

-based materials : coupling theory and experiments : dissertation / Blaž Winkler. - Nova Gorica : [B. Winkler], 2019. - XI, 140 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4483. - Nasl. str. tudi v slov.: Defekti povezani s presežkom kisika v materialih osnovanih na SiO [spodaj] 2: povezovanje teorije in eksperimentov. - Mentorja Layla Martin-Samos in Sylvain Girard. - Bibliografija: str. 125-140. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Novi Gorici, Fak. za podiplomski študij in Univ. Jean Monnet, Saint-Étienne

COBISS.SI-ID 5381115