COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS


 

November 2020

 
1

BABIĆ, Šaza
    Statistical analysis of European digital strategies in times of crisis : diploma thesis / Šaza Babić. - Nova Gorica : [Š. Babić], 2020. - VIII, 30 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5897. - Mentor Armand Faganel. - Bibliografija: str. 27-30. - Izvleček: Statistična analiza evropskih digitalnih strategij v času krize ; Abstract. - Univ. v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fak.

COBISS.SI-ID 38005507

2

BUTTOLO, Franca
    Prva slovenska pesnica Fanny Haussmann : popravljeno in razširjeno predavanje v Medobčinski matični knjižnici Žalec (24. 4. 2003) / Franca Buttolo. - Ljubljana : samozal., 2020. - 31 str., XI str. pril. ; 30 cm

50 izv. - Pri prilogah oštevilčena vsaka druga str. - Bibliografija: str. 29-30. - Kazalo

ISBN 978-961-95120-1-2

821.163.6.09Haussmann F.
929Haussmann F.

COBISS.SI-ID 32773891

3

    EKOSISTEMSKE storitve tal v Alpah : uvod v ekosistemske storitve tal za odločevalce / [avtorji Clemens Geitner ... [et al.] ; urednik Borut Vrščaj ; [prispevki Alenka Smerkolj, Elena Havlicek, Thomas Peham] ; prevod v slovenščino Jurka Lesjak ... et al.]. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2020. - 74 str. : ilustr. ; 27 cm

Interreg Alpine Space

ISBN 978-961-6998-41-3

631.4(234.3)
502.521

COBISS.SI-ID 23508995

4

METLJAK, Vid
    Optimizacija proizvodnje elementov za papirno industrijo : diploma thesis / Vid Metljak. - Nova Gorica : [V. Metljak], 2020. - X, 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5861. - Mentor Bojan Podgornik. - Bibliografija: str. 52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fak.

COBISS.SI-ID 38016515

5

VELIŠČEK, Anika
    Jezikovne zadrege igralcev, knjižničarjev, novinarjev, pravnikov, učiteljev in zdravnikov : diplomsko delo / Anika Velišček. - Nova Gorica : [A. Velišček], 2020. - X, 92 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5821. - Mentor Helena Dobrovoljc. - Bibliografija: str. 89-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Novi Gorici, Fak. za humanistiko

COBISS.SI-ID 36687619