COBISS Co-operative Online Bibliographic System & Services COBISS

 

September 2019


1.

DROBIČ, Mojca
    Razvoj in trženje mobilne aplikacije za pomoč pri izbiri nosilke za dojenčka : diplomsko delo / Mojca Drobič. - Nova Gorica : [M. Drobič], 2019. - XII, 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4731. - Mentorica Barbara Koroušić Seljak. - Bibliografija: str. 39-42. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fak.

COBISS.SI-ID 5450747

2.

KRAMER, Ernest, 1854-1907
    Ljubljansko barje / Ernest Kramer ; [prevedel Jože Maček]. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Grafex agencija). - 207 str., 3 f. zganj. pril. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Prevod dela: Das Laibacher Moor. - 200 izv. - Predgovor k prevodu monografije Ljubljansko barje dr. Ernesta Kramerja / Andrej Simončič: str. 3-4. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Izv. izd.: Ljubljana : I. Kleinmayr & F. Bamberg, 1905

ISBN 978-961-6998-23-9 : ni za prodajo

55(497.451)
63(497.451)

COBISS.SI-ID 297282304

3.

    SLAVIC languages in psycholinguistics : chances and challenges for empirical and experimental research / Tanja Anstatt, Anja Gattnar, Christina Clasmeier (eds.). - Tübingen : Narr Francke Attempto, cop. 2016. - 315 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Tübinger Beiträge zur Linguistik ; 554, ISSN 0564-7959)

"...workshop on empirical psycholinguistic methods "Slavic languages in the black box", which took place from September 24 to 26, 2014, at University of Tübingen..."--> Introduction, str. 7. - Bibliografija in abstract pri vsakem prispevku

ISBN 978-3-8233-6969-1

COBISS.SI-ID 5449979

4.

ŠEGINA, Ela
    Holistic geomorphological spatial analysis of karst on Krk Island : dissertation / Ela Šegina. - Nova Gorica : [E. Šegina], 2019. - 196 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4715. - Besedilo v angl. - Nasl. str. tudi v slov.: Celostna geomorfološka prostorska analiza krasa otoka Krk. - Mentorja Martin Knez in Čedomir Benac. - Bibliografija: str. 184-196. - Povzetek v angl. in slov. - Univ. v Novi Gorici, Fak. za podiplomski študij

COBISS.SI-ID 5450491

5.

    ZDRAVJU in okolju prijazne metode varstva rastlin / zbral in uredil Jaka Razinger. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, 2019. - 235 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-961-6998-32-1

632.937(082)

COBISS.SI-ID 300100864

6.

ŽIVEC, Miha
    Space weather research with the Pierre Auger Observatory : master's thesis / Miha Živec. - Nova Gorica : [M. Živec], 2019. - VIII, 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4739. - Nasl. str. tudi v slov.: Raziskave vesoljskega vremena z observatorijem Pierre Auger. - Mentor Samo Stanič. - Bibliografija: str. 39-40. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Novi Gorici, Fak. za naravoslovje

COBISS.SI-ID 5451515