COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 


Naročene tiskane revije 

 
 


 

 

ACTA carsologica = Krasoslovni zbornik. - 1974, št. 6- . - Ljubljana : Inštitut za raziskovanje krasa, 1974- . - 24 cm

Je nadaljevanje: Poročila - Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za prirodoslovne in medicinske vede. Institut za raziskovanje krasa = ISSN 0373-448X

ISSN 0583-6050 = Acta carsologica

551.4

COBISS.SI-ID 6427138

 

ACTA Triglavensia / [pripravlja] Triglavski narodni park. - Bled : Triglavski narodni park, 2011-

Dvakrat letno. - Je nadaljevanje: Triglavski razgledi = ISSN 1408-2950

ISSN 2232-495X = Acta Triglavensia

502/504(497.4)

COBISS.SI-ID 259446784

 

AMERICAN journal of enology and viticulture. - Davis, Calif. : American Society of Enologists

Je nadaljevanje: Proceedings - Wine Technology Conference, Univerrsity of California, College of Agriculture

ISSN 0002-9254 = American journal of enology and viticulture

663

COBISS.SI-ID 5082631

 

APOKALIPSA : revija za preboj v živo kulturo. - 1994, št. 0- . - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 1994- . - 21 cm

Podnasl. se spreminja. - Občasno

ISSN 1318-3680 = Apokalipsa

821.163.6
821

COBISS.SI-ID 41760000

 

APPLIED catalysis. B, Environmental. - [Print ed.]. - Amsterdam ; Oxford ; New York ; Tokyo : Elsevier

Ima spletno izdajo: Applied Catalysis B: Environmental, Online ed. - Deloma je nadaljevanje: Applied catalysis = ISSN 0166-9834

ISSN 0926-3373 = Applied catalysis. B, Environmental

66

COBISS.SI-ID 397082

 

ASTROPARTICLE physics . - Amsterdam : North-Holland
ISSN 0927-6505 = Astroparticle physics
COBISS.SI-ID
67323

CERN courier. - Genève : CERN

ISSN 0304-288X = CERN courier

539.1

COBISS.SI-ID 25206272

 

CHEMISTRY international . - Oxford ; New York : Pergamon Press.
ISSN 0193-6484 = Chemistry international
COBISS.SI-ID
5857287

CENTRAL European journal of international & security studies. - Praha : Metropolitní univerzita Praha o.p.s. ; Praha : Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztah°u,

ISSN 1802-548X = Central European Journal of International & Security Studies

COBISS.SI-ID 3219451

 

COMMISSION internationale pour la protection des Alpes infoInternationale Alpenschutzkommission infoCommissione internazionale per la protezione delle Alpi info

ISSN 1016-9954 = CIPRA info 

COBISS.SI-ID 12336994


DECANTER. - London : IPC Inspire, 1985- . - 30 cm

Mesečnik. - Opis po: Vol. 33, no. 10. - Je nadaljevanje: Decanter magazine = ISSN 0141-6014

ISSN 0954-4240 = Decanter (London. 1985)

663.2

COBISS.SI-ID 911355

 

DELO : samostojen časnik za samostojno Slovenijo. - Let. 1, št. 1 (1. maj 1959)-        . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo, 1959-. - 58 cm
ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)
COBISS.SI-ID
3922434

DVE domovini : razprave o izseljenstvu = Two Homelands : migration studies. - [Tiskana izd.]. - 1990, št. 1- . - Ljubljana : Inštitut za slovensko izseljenstvo = Institute for Slovene Emigration Research, 1990- . - 20 cm

Dostopno tudi na: http://www.zrc-sazu.si/isi/dd.htm. - Polletnik. - Letnik do 2001

ISSN 0353-6777 = Dve domovini

314.7(082.1)(497.4)

COBISS.SI-ID 3025930

 

DYNAMIC relationships management journal. - Vol. 1, no. 1 (May 2012)- . - Ljubljana : Slovenian academy of management, 2012- . - 28 cm

Dvakrat letno. - Ov. nasl.

ISSN 2232-5867 = Dynamic relationships management journal

005

COBISS.SI-ID 262077952

 

ECONOMIST
    The Economist. - London : The Economist Newspaper, 1843- . - 28 cm

Tednik. - Popis po no. 7803 (1993)

ISSN 0013-0613 = Economist (London)

33(05)

COBISS.SI-ID 322844

 

ENERGETIKA, gospodarstvo, ekologija
    EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije. - Ljubljana : Energetika marketing, 1997-

Četrtletnik

ISSN 1408-2667 = EGES. Energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije

620.9(497.4)
33(497.4)
502/504(497.4)

COBISS.SI-ID 66658048

 

EUROPEAN University Sports Association year magazine. - Ljubljana : European University Sports Association, 2005-

Letnik. - Opis po: 2008

ISSN 1855-4563 = European University Sports Association year magazine

796/799

COBISS.SI-ID 239756544

 

FILOZOFSKI vestnik. - Letn. 10, št. 1 (1989)- . - Ljubljana : Filozofski inštitut ZRC SAZU, 1989- . - 24 cm

Trikrat letno. - Je nadaljevanje: xxxxxxxx = ISSN 0351-6881

ISSN 0353-4510 = Filozofski vestnik

1(05)(497.4)

COBISS.SI-ID 8558080

 

FOOD technology and biotechnology : journal of the Faculty of Food Technology and Biotechnology University of Zagreb. - Vol. 34, no. 1 (1996)- . - Zagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology University of Zagreb, 1996- . - 30 cm

Četrtletno. - Prej glej:Prehrambeno - tehnološka i biotehnološka revija. - Je nadaljevanje: Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija = ISSN 0352-9193

ISSN 1330-9862 = Food technology and biotechnology

664

COBISS.SI-ID 40116737

 

GORIŠKA. - 2002, št. 1 (okt.)-        . - Koper (Ul. OF 12) : Primorske novice, 2002-. - 41 cm
ISSN 1581-5226
COBISS.SI-ID
121293568

 

HR&M. - [Tiskana izd.]. - Letn. 2, št. 3 (apr. 2016)- . - Ljubljana : Planet GV, 2016- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.hrm-revija.si/. - Dvomesečnik. - Nadaljuje številčenje predhodnika. - Ima spletno izd.: HR&M = ISSN 2463-9478. - Je nadaljevanje: Beep! (Ljubljana, Tiskana izd.) = ISSN 2463-8153

ISSN 2463-9443 = HR&M (Tiskana izd.)

159.9:331(051)
331.108.2
658.3.01
CC-APA: 3600

COBISS.SI-ID 284555264

 

INDUSTRY & higher education. - Brighton : In Print Publishing, 1987- . - 28 cm

Četrtletnik. - Popis po vol. 5, no. 1 (March 1991)

ISSN 0950-4222 = Industry & higher education

378.4:67/68
67/68:378.4

COBISS.SI-ID 27432704

 

IKS : revija za računovodstvo in finance. - 1974, št. 1- . - Ljubljana : Zveza računovodskih in finančnih delavcev Slovenije, 1974- . - 24 cm

Mesečno

ISSN 0351-9090 = IKS

657+336

COBISS.SI-ID 745988

 

IRT 3000 : inovacije, razvoj, tehnologije. - Letn. 1, št. 1 (2006)- . - Škofljica : Profidtp, 2006- . - 30 cm

Dvomesečnik. - Ov. nasl.

ISSN 1854-3669 = IRT 3000

62

COBISS.SI-ID 223154432

 

IZZIVI managementu. - Letn. 1, št. 1 (feb. 2014)- . - Ljubljana : Društvo slovenska akademija za management, 2014- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://sam-d.si/IzziviManagementa.aspx?cid=55. - Polletnik. - Ima spletno izd. Izzivi managementu = ISSN 1855-5756

ISSN 2350-5435 = Izzivi managementu (Tiskana izd.)

005

COBISS.SI-ID 272293888

 

JEZIK in slovstvo. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1955/1956)- . - Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 1955- . - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.ff.uni-lj.si/jis/lat1/kazalo.htm. - Šestkrat letno, poleti dvojna št. - Ov nasl.

ISSN 0021-6933 = Jezik in slovstvo (Tiskana izd.)

80

COBISS.SI-ID 746756

 

JOURNAL of semantics. - Oxford : Oxford University Press

ISSN 0167-5133 = Journal of semantics (Nijmegen)

80

COBISS.SI-ID 197421

 

JOURNAL of the history of ideas : An International Quarterly Devoted to Intellectual History / executive editor Donald R.Kelley. - Vol.1,no.1(1940)- . - Philadelphia, Pa. : Journal of the History of Ideas, Inc., 1940- ISSN 0022-5037 = Journal of the history of ideas

93/99

COBISS.SI-ID 3249679

 

JOURNAL of vacuum science & technology. A, Vacuum, surfaces, and films. - Vol. 1, No. 1 (1983)- . - New York : Published for the Society by the American Institute of Physics. - 29 cm

Dvomesečno. - Prej glej: Journal of vacuum science and technology. - Deloma je nadaljevanje: Journal of vacuum science & technology = ISSN 0022-5355

ISSN 0734-2101 = Journal of vacuum science & technology. A. Vacuum, surfaces, and films

621.3
533.5:621.52

COBISS.SI-ID 7273733

 

JOURNAL of vacuum science and technology. B, Nanotechnology & microelectronics. - Vol. 30, no. 2 (2012)- . - New York (NY) : AVS through the American Institute of Physics, 2012- . - 28 cm

Dostopno tudi na: http://scitation.aip.org/jvstb. - Dostopno tudi na: http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=4915583. - Dvomesečnik. - Nanotechnology & microelectronics. - JVST B, Nanotechnology & microelectronics. - Nanotechnology and microelectronics. - Journal of vacuum science and technology, International journal devoted to microelectronics and nanometer structures. - Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena. - Je nadaljevanje: Journal of vacuum science & technology. B, Microelectronics and nanometer structures processing, measurement and phenomena = ISSN 1071-1023. - Druga izdaja na drugem mediju: Journal of vacuum science and technology. B, Nanotechnology & microelectronics (Online) = ISSN 2166-2754

ISSN 2166-2746 = Journal of vacuum science and technology. B, Nanotechnology & microelectronics (Print)

COBISS.SI-ID 5172987

 

LANGUAGE : journal of the Linguistic Society of America. - Vol. 1, no. 1 (1925)- . - Baltimore (MD) : Linguistic Society of America, 1925- . - 26 cm

Četrtletnik. - Popis po vol. 71, no. 2 (1995)

ISSN 0097-8507 = Language (Baltimore)

80

COBISS.SI-ID 7935239

 

LIKOVNE besede : revija za likovno umetnost = Artwords. - 1985, št. 1 (maj)- . - Ljubljana : Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 1985- . - 30 cm

Tri do petkrat letno. - Ov. nasl. - Podnaslov se spreminja

ISSN 0352-7263 = Likovne besede

73/76

COBISS.SI-ID 16307458

 

LINGUISTIC inquiry. - Cambridge (MA) : MIT Press, 1970- . - 24 cm

Četrtletnik. - Popis po vol. 27, no. 1 (1996)

ISSN 0024-3892 = Linguistic inquiry

80

COBISS.SI-ID 25873664

 

The LINGUISTIC review. - Vol. 1, no. 1 (1981/1982)- . - Dordrecht : Mounton de Gruyter, 1981- . - 24 cm

četrtletnik

ISSN 0167-6318 = Linguistic review

80(100)

COBISS.SI-ID 27412480

 

LINGUISTICA / glavni in odgovorni urednik Mitja Skubic. - Leto 1, št. 1 (1955)- . - Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1955- . - 24 cm

Prvi tri letniki (1955, 1956, 1958) so privezani k Slavistični reviji. Kot samostojna publikacija je začela izhajali leta 1961

ISSN 0024-3922 = Linguistica (Ljubljana)

80

COBISS.SI-ID 16075264

 

LITERATURA. - Let. 1, št. 1 (1989)- . - Ljubljana : LDS, 1989- . - 20 cm

Dvomesečnik. - Je nadaljevanje: Problemi. Literatura = ISSN 0353-4022

ISSN 0353-5622 = Literatura (Ljubljana)

82.09
886.3

 

MONITOR. - Let. 1, št. 1 (okt. 1991)- . - Ljubljana : Pasadena, 1991- . - 29 cm

Mesečnik. - S sept. 1994 se ji pridruži Programer. - Od let. 4, št. 9 (1994) prevzame revijo Programer (ISSN 1318-0800) kot rubriko z lastnim štetjem. - Prevzame: Programer (Novo mesto) = ISSN 1318-0800

ISSN 1318-1017 = Monitor (Ljubljana)

681.31-181.4
681.3

COBISS.SI-ID 28012800

 

MOST : glasilo občine Kanal ob Soči . - Kanal : Občina Kanal ob Soči, 2004-. - 33 cm
COBISS.SI-ID
214315008

NATURE : International weekly journal of science. - London : Macmillan Journals, 1869- . - 29 cm

Tedensko. - Prevzame: Nature. New biology (London) = ISSN 0090-0028. - Prevzame: Nature. Physical science (London) = ISSN 0300-8746

ISSN 0028-0836 = Nature (London)

5/6

COBISS.SI-ID 1078026

 

NIPONICA : discovering Japan. - Tokyo : Ministry of foreign affairs of Japan, [2010]- . - 30 cm

Občasno. - Opis po: 2010, no. 1. - Ov. nasl. - Je nadaljevanje: Nippon (English. ed.) = ISSN 1884-0655

908(520)

COBISS.SI-ID 257477888

 

NOVI glas. - Leto 1, št. 1 (11. jan. 1996)- . - Gorica ; Trst : Zadruga Goriška Mohorjeva, 1996- (Riva Piazzutta 18, 34170 Gorica). - 42 cm
ISSN 1124-6596 = Novi glas
COBISS.SI-ID
38622465

OBZORNIK za matematiko in fiziko. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951- . - 24 cm

Dvomesečno

ISSN 0473-7466 = Obzornik za matematiko in fiziko

51+53
53

 

 

ORGANIC electronics. - Amsterdam : Elsevier : North-Holland

ISSN 1566-1199 = Organic electronics 

COBISS.SI-ID 16923175

 

ORGANIZACIJA : revija za management, informatiko in kadre / Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj. - Let. 28, št. 1 (1995)- . - Kranj : Moderna organizacija, 1995- . - 30 cm

Mesečno. - Je nadaljevanje: Organizacija in kadri = ISSN 0350-1531

ISSN 1318-5454 = Organizacija (Kranj)

658.012.4:659.2

COBISS.SI-ID 610909

 

OTROK in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. - Let. 1, št. 1 (1972)- . - Maribor : Mariborska knjižnica : Pedagoška fakulteta ; Ljubljana : Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič, 1973- . - 24 cm

Polletnik

ISSN 0351-5141 = Otrok in knjiga

886.3(02.053.2).09

COBISS.SI-ID 754692

 

OUTSIDER : revija, ki presega meje. - [Slovenska tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (2015)- . - Ljubljana : Zavod za oblikovanje prostora, 2015- . - 26 cm

Dostopno tudi na: http://outsider.si/. - Četrtletnik. - Format se spreminja. - Ima nem. izd.: Outsider (Deutsche Ausg.) = ISSN 2590-9800. - Ima slov. spletno izd.: Outsider (Slov. izd., Online) = ISSN 2590-9819

ISSN 2386-0030 = Outsider (Slov. tisk. izd.)

72

COBISS.SI-ID 278422016

 

PHONOLOGY. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1988- . - 23 cm

Trikrat letno. - Opis po: Vol. 25, no. 1. - Je nadaljevanje: Phonology yearbook = ISSN 0265-8062

ISSN 0952-6757 = Phonology (Cambridge. Print)

81`34

COBISS.SI-ID 909563

 

PHOTOCHEMISTRY and photobiology. - Oxford ; New York : Pergamon Press.

ISSN 0031-8655 = Photochemistry and photobiology

54:57

COBISS.SI-ID 5653511

 

PHYSICS world. - Bristol : IOP Publishing. - 28 cm

Nastalo z združitvijo: Physics Bulletin = ISSN 0031-9112; in: Physics in technology = ISSN 0305-4624

ISSN 0953-8585 = Physics world

53

COBISS.SI-ID 26742272

 

PRAVNA praksa
    PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja. - 1982, št. 1- . - Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1982- . - 28 cm

Štirinajstdnevnik. - Ima suplement ali prilogo: IP. Informatika in pravo = ISSN 1408-1601. - Ima suplement ali prilogo: Medijsko pravo = ISSN 1580-6278. - Ima suplement ali prilogo: Evro PP = ISSN 1581-6656

ISSN 0352-0730 = PP. Pravna praksa (Ljubljana)

347.7

COBISS.SI-ID 16073730

 

PRESEK : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. - Let. 1, št. 1 (1973)- . - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973- . - 20 cm

Dvomesečno

ISSN 0351-6652 = Presek

51/53

COBISS.SI-ID 757252

 

PRIMERJALNA književnost. - Letn.1, št.1/2 (1978)- . - Ljubljana : Slovensko društvo za primerjalno književnost, 1978-

ISSN 0351-1189 = Primerjalna književnost

82.091(05)

COBISS.SI-ID 8744704 

 

PRIMORSKE novice. - [Tiskana izd.]. - Leto 58, št. 78 (27. sep. 2004)-        . - Koper : Primorske novice, 2004-. - 42 cm
Dostopno tudi na:
http://www.prim-nov.si.
ISSN 1854-0570 = Primorske novice (2004)
COBISS.SI-ID
216812032 

 

PRIMORSKI dnevnik. - Leto 1, št. 1 (13. maj 1945)-        . - Trst : Založništvo tržaškega tiska : Družba za založniške pobude, 1945- (Ul. Montecchi 6, Trst). - 56 cm
ISSN 1124-6669
COBISS.SI-ID
7415808

 PROJEKTNA mreža Slovenije : informacije Združenja za projektni management Slovenije. - Ljubljana : Združenje za projektni management Slovenije, 1998- . - 30 cm

Polletnik

ISSN 1580-0229 = Projektna mreža Slovenije

65.012.4(055)

COBISS.SI-ID 4550172

 

SCIENTIFIC American. - New York : Scientific American, inc., etc., 1845- . - 28 cm

Mesečno. - Prevzame: xxxxxxxx = ISSN 0740-6495

ISSN 0036-8733 = Scientific American

5

COBISS.SI-ID 1462789

 

SLAVISTIČNA revija : časopis za jezikoslovje in literaturne vede = Journal for linguistics and literary sciences / glavni urednik Boris Paternu, Jože Toporišič ; odgovorni urednik Franc Zadravec. - Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 1948- . - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.ff.uni-lj.si/sr/okvir.html. - Tromesečno

ISSN 0350-6894 = Slavistična revija

80+82.01
82.01

COBISS.SI-ID 761092

 

SLOVENSKE knjižnice v številkah / Narodna in univerzitetna knjižnica, Državna matična služba za knjižničarstvo. - 1997, 1- . - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1999- . - 30 cm

Letnik. - V podzbirkah poročila o delu posameznih vrst knjižnic

ISSN 1580-0032 = Slovenske knjižnice v številkah

02(497.4)(058)

COBISS.SI-ID 99211520

 

SPECTROSCOPY Europe. - Weinheim : VCH ; Charlton, Chichester : Michael. - 28 cm

Nastalo z združitvijo: xxxxxxxx = ISSN 0956-9820; in: xxxxxxxx = ISSN 1040-7669

ISSN 0966-0941 = Spectroscopy Europe

543.42

COBISS.SI-ID 14622725

 

SYNTAX. - Oxford : Blackwell Publishers

ISSN 1368-0005 = Syntax (Oxford)

81'367(05)

COBISS.SI-ID 10756450

 

THEORETICAL linguistics. - Berlin ; New York : Mouton de Gruyter

Zapis je avtomatsko prenešen iz baze ISSN

ISSN 0301-4428 = Theoretical linguistics

801
8

COBISS.SI-ID 512420633

 

TRDOŽIV : bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave. - Ljubljana : Slovensko odonatološko društvo ... et al., 2012-

Polletnik

ISSN 2232-5999 = Trdoživ

COBISS.SI-ID 261923840

 

UPORABNA informatika. - Let. 1, št. 1 (jul/avg/sept 1993)- . - Ljubljana : Slovensko društvo Informatika, 1993- . - 28 cm

Četrtletno

ISSN 1318-1882 = Uporabna informatika (Ljubljana)

659.2:681.3

COBISS.SI-ID 36338688

 

VAKUUMIST : glasilo Društva za vakuumsko tehniko Slovenije / glavni in odgovorni urednik Peter Panjan. - 1981, št. 1- . - Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 1981- . - 30 cm

Četrtletno

ISSN 0351-9716 = Vakuumist

62-982
070.489

COBISS.SI-ID 16059650

 

VARSTVO narave : revija za teorijo in prakso varstva naravne dediščine = Nature conservation : a periodical for research and practice of nature conservation. - Let.1, (1962) - . - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1962- . - 24 cm

Letnik. - Med 1980 in 1986 ni izhajalo

ISSN 0506-4252 = Varstvo narave

502.7

COBISS.SI-ID 6433794

 

VETRNICA : glasilo Slovenskega meteorološkega društva. - [Tiskana izd.]. - 2009, [št.] 1- . - Ljubljana : Slovensko meteorološko društvo, 2009- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.meteo-drustvo.si/glasilo. - Trikrat letno. - Ov. nasl. - Ima spletno izd.: Vetrnica = ISSN 1855-7457

ISSN 1855-7791 = Vetrnica (Tiskana izd.)

551.1(497.4)
061(497.4)

COBISS.SI-ID 20321079

 

VINO : revija za ljubitelje vina, kulinarike in drugih užitkov. - 2002, št. 0- . - Ljubljana : Kmečki glas, 2002- . - 30 cm

Četrtletnik. - Od leta 2005 založnik Revija Vino. - L. 2002 izšla št. 0 (promocijska št.)

ISSN 1581-5587 = Vino (Ljubljana)

663.2

COBISS.SI-ID 122159616

 

The WINE spectator. - New York : M. Shanken Communications Inc. - 33 cm

ISSN 0193-497X = The Wine spectator

663.2

COBISS.SI-ID 1357100

 

ZNANSTVENORAZISKOVALNI center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
    Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. - 2004 (dec.)- . - Nova Gorica : Raziskovalna postaja ZRC SAZU, 2004- . - 30 cm

Občasno. - Ov. nasl.

908(497.4)
94(497.4)

COBISS.SI-ID 23372077
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PNG, 29. 1. 2020