COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 


Ordered Printed Serial Publications

 
 

ACTA chimica slovenica. - Let. 40, št. 1 (1993)- . - Ljubljana : Slovensko kemijsko društvo =Slovenian Chemical Society (Hajdrihova 19), 1993-. - 24 cm
ISSN 1318-0207 = Acta chimica slovenica
COBISS.SI-ID 14086149


        AMERICAN journal of enology and viticulture . - Davis, Calif. : American Society of Enologists
ISSN 0002-9254 = American journal of enology and viticulture
COBISS.SI-ID 5082631


         APOKALIPSA : revija za preboj v živo kulturo. - 1994, št. 0- . - Ljubljana (Lily Novy 25) : Društvo Apokalipsa, 1994-. - 21 cm
ISSN 1318-3680 = Apokalipsa
COBISS.SI-ID 41760000
 

        APPLIED linguistics. - 1989, br.1-        . - Oxford : Oxford University Press, 1989-. - 24 cm
ISSN 0142-6001
COBISS.SI-ID 424461

 

        ASTROPARTICLE physics . - Amsterdam : North-Holland
ISSN 0927-6505 = Astroparticle physics
COBISS.SI-ID 67323


        BEITRÄGE zur Geschichte der Sprachwissenschaft . - Münster : Nodus Publikationen, 1991-
ISSN 0939-2815 = Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft
COBISS.SI-ID 877563

 

      [British Broadcasting Corporation wildlife]
        BBC wildlife . - London : BBC Publications : Wildlife Publications, 1983-. - 30 cm
ISSN 0265-3656 = BBC wildlife
COBISS.SI-ID 38468865

 

CERN courier . - Genève : CERN
ISSN 0304-288X = CERN courier
COBISS.SI-ID 25206272


        CHEMISTRY international . - Oxford ; New York : Pergamon Press.
ISSN 0193-6484 = Chemistry international
COBISS.SI-ID 5857287

 

        DECANTER . - London : IPC Inspire, 1985-. - 30 cm
ISSN 0954-4240 = Decanter (London. 1985)
COBISS.SI-ID 911355

 

DELO : samostojen časnik za samostojno Slovenijo. - Let. 1, št. 1 (1. maj 1959)-        . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo, 1959-. - 58 cm
ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)
COBISS.SI-ID 3922434

 

        DEVELOPMENTAL science . - Oxford : Blackwell
ISSN 1363-755X = Developmental science (Print)
COBISS.SI-ID 597269

 

DYNAMIC relationships management journal. - Vol. 1, no. 1 (May 2012)- . - Ljubljana : Slovenian academy of management, 2012- . - 28 cm
ISSN 2232-5867 = Dynamic relationships management journal
COBISS.SI-ID 262077952

 

        ECOLOGICAL indicators : integrating monitoring, assessment and management . - Amsterdam : Elsevier, 2001-
ISSN 1470-160X
COBISS.SI-ID 912981

 

[Economist]
        The ECONOMIST . - London : The Economist Newspaper, 1843-. - 28 cm
ISSN 0013-0613 = Economist (London)
COBISS.SI-ID 322844


[Energetika, gospodarstvo, ekologija]
        EGES : energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije . - Ljubljana (Novakova 3) : Energetika marketing, 1997-
ISSN 1408-2667 = EGES. Energetika, gospodarstvo, ekologija Slovenije
COBISS.SI-ID 66658048


        EURO photonics. - 1996- . - Pittsfield, MA : Laurin Pub. Co.

ISSN 1091-6083 = Euro photonics
COBISS.SI-ID 98043

   

        EUROPHYSICS news . - Petit-Lancy : European Physical Soc.
ISSN 0531-7479 = Europhysics news
COBISS.SI-ID 2972967

 

        

        FOOD technology and biotechnology : journal of the Faculty of Food Technology and Biotechnology University of Zagreb. - Vol. 34, no. 1 (1996)- . - Zagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology University of Zagreb, 1996-. - 30 cm

ISSN 1330-9862 = Food technology and biotechnology
COBISS.SI-ID 40116737

 

 

        GORIŠKA. - 2002, št. 1 (okt.)-        . - Koper (Ul. OF 12) : Primorske novice, 2002-. - 41 cm
ISSN 1581-5226
COBISS.SI-ID 121293568


        HISTORIOGRAPHIA linguistica : international journal for the history of language science = revue internationale pour l'histoire des sciences du langage = internationale Zeitschrift für die Geschichte der Sprachwissenschaften . - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1974-. - 22 cm
ISSN 0302-5160 = Historiographia linguistica
COBISS.SI-ID 23680775

 

[Human resource management]
        HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu = human resource management magazine. - Letn. 1, št. 1 (sept. 2003)- . - Ljubljana (Einspielerjeva ul. 6) : GV izobraževanje, 2003-. - 30 cm
ISSN 1581-7628 = HRM (Ljubljana)
COBISS.SI-ID 126020864

 

INDIA perspectives. - New Delhi : Ministry of External Affairs, 1988- . - 28 cm
ISSN 0970-5074 = India Perspectives
COBISS.SI-ID 27188224


        INDUSTRY & higher education . - Brighton : In Print Publishing, 1987-. - 28 cm
ISSN 0950-4222 = Industry & higher education
COBISS.SI-ID 27432704

 

        IKS : revija za računovodstvo in finance. - 1974, št. 1- . - Ljubljana : Zveza računovodskih in finančnih delavcev Slovenije, 1974-. - 24 cm
ISSN 0351-9090 = IKS
COBISS.SI-ID 745988

 

        JEZIK in slovstvo. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1955/1956)-        . - Ljubljana (Aškerčeva 12) : Slavistično društvo Slovenije, 1955-. - 24 cm
Dostopno tudi na: http://www.ff.uni-lj.si/jis/lat1/kazalo.htm
ISSN 0021-6933 = Jezik in slovstvo (Tiskana izd.)
COBISS.SI-ID 746756

 

        JOURNAL for nature conservation . - Elsevier : Jena, 199?-. - 28 cm
 ISSN 0940-5178 = Journal for nature conservation
COBISS.SI-ID 336635


        JOURNAL of cosmology and astroparticle physics [elektronski vir]. - (El.) časopis . - [Bristol (England), ; Philadelphia] : Institute of Physics Pub., 2003-
Način dostopa (URL): http://www.iop.org/journals/jcap.
ISSN 1475-7516
COBISS.SI-ID 389627


             JOURNAL of photochemistry and photobiology.A, Chemistry . - Lausanne : Elsevier Sequoia
ISSN 1010-6030 = Journal of photochemistry and photobiology.A, Chemistry
COBISS.SI-ID 356162

 

        JOURNAL of semantics . - Oxford : Oxford University Press
ISSN 0167-5133 = Journal of semantics (Nijmegen)
COBISS.SI-ID 197421

 

        JOURNAL of the history of ideas : An International Quarterly Devoted to Intellectual History / executive editor Donald R.Kelley. - Vol.1,no.1(1940)- . - Philadelphia, Pa. : Journal of the History of Ideas, Inc. (Temple University), 1940-. - 25 cm
ISSN 0022-5037 = Journal of the history of ideas
COBISS.SI-ID 3249679

 

        JOURNAL of vacuum science & technology. A, Vacuum, surfaces, and films. - Vol. 1, No. 1 (1983)- . - New York : Published for the Society by the American Institute of Physics. - 29 cm
ISSN 0734-2101 = Journal of vacuum science & technology. A. Vacuum, surfaces, and films
COBISS.SI-ID 7273733


        JOURNAL of vacuum science & technology. B, Microelectronics processing and phenomena. - Vol.1, No. 1 (1983)- . - New York, N.Y. : Published for the Society by the American Institute of Physics. - 29 cm
ISSN 0734-211X = Journal of vacuum science & technology. B, Microelectronics processing and phenomena
COBISS.SI-ID 9030661

 

        KNJIŽNIČARSKE novice / uredil Dare Balažič. - Let. 1, št. 1 (1991)- . - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1991-. - 28 cm
ISSN 0353-9237 = Knjižničarske novice
COBISS.SI-ID 650248


        LANGUAGE : journal of the Linguistic Society of America. - Vol. 1, no. 1 (1925)- . - Baltimore (MD) : Linguistic Society of America, 1925-. - 26 cm
ISSN 0097-8507 = Language (Baltimore)
COBISS.SI-ID 7935239

 

LIKOVNE besede : revija za likovno umetnost = Artwords. - 1985, št. 1 (maj)- . - Ljubljana : Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 1985- . - 30 cm
ISSN 0352-7263 = Likovne besede
COBISS.SI-ID 16307458

 

        LINGUISTICA . - Leto 1, št. 1 (1955)- . - Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1955-. - 24 cm

ISSN 0024-3922 = Linguistica (Ljubljana)

COBISS.SI-ID 16075264       

          

        LINGUISTIC inquiry . - Cambridge (MA) : MIT Press, 1970-. - 24 cm
ISSN 0024-3892 = Linguistic inquiry
COBISS.SI-ID 25873664


        The LINGUISTIC review. - Vol. 1, no. 1 (1981/1982)- . - Dordrecht : Mounton de Gruyter, 1981-. - 24 cm
ISSN 0167-6318 = Linguistic review
COBISS.SI-ID 27412480


        LITERATURA. - Let. 1, št. 1 (1989)- . - Ljubljana : LDS, 1989- (Gosposka 10). - 20 cm
ISSN 0353-5622 = Literatura (Ljubljana)
COBISS.SI-ID 3468546

       

         MONITOR. - Let. 1, št. 1 (okt. 1991)- . - Ljubljana : Pasadena, 1991- (Celovška 43). - 29 cm
ISSN 1318-1017 = Monitor (Ljubljana)
COBISS.SI-ID 28012800

 

        MOST : glasilo občine Kanal ob Soči . - Kanal : Občina Kanal ob Soči, 2004-. - 33 cm
COBISS.SI-ID 214315008

       

        NATURE : International weekly journal of science . - London : Macmillan Journals, 1869-. - 29 cm
ISSN 0028-0836 = Nature (London)
COBISS.SI-ID 1078026


      NOVI glas. - Leto 1, št. 1 (11. jan. 1996)- . - Gorica ; Trst : Zadruga Goriška Mohorjeva, 1996- (Riva Piazzutta 18, 34170 Gorica). - 42 cm
ISSN 1124-6596 = Novi glas
COBISS.SI-ID 38622465

 

        OBZORNIK za matematiko in fiziko . - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. - 24 cm
ISSN 0473-7466 = Obzornik za matematiko in fiziko
COBISS.SI-ID 753412


        ORGANIZACIJA : revija za management, informatiko in kadre / Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj. - Let. 28, št. 1 (1995)- . - Kranj (Tomšičeva 7) : Moderna organizacija, 1995-. - 30 cm
ISSN 1318-5454 = Organizacija (Kranj)
COBISS.SI-ID 610909

 

         OTROK in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. - Let. 1, št. 1 (1972)- . - Maribor (Rotovki trg 6) : Mariborska knjižnica : Pedagoška fakulteta ; Ljubljana : Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič, 1973-. - 24 cm
ISSN 0351-5141 = Otrok in knjiga
COBISS.SI-ID 754692

 

        PHONOLOGY . - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1988-. - 23 cm
ISSN 0952-6757 = Phonology (Cambridge. Print)
COBISS.SI-ID 909563

 

        PHOTOCHEMISTRY and photobiology . - Oxford ; New York : Pergamon Press.
ISSN 0031-8655 = Photochemistry and photobiology
COBISS.SI-ID 5653511


        PHOTONICS spectra . - Pittsfield, Mass. : Optical Pub. Co.
ISSN 0731-1230 = Photonics spectra (Pittsfield, Mass. 1982)
COBISS.SI-ID 26126592


        PHYSICS world . - Bristol : IOP Publishing. - 28 cm
ISSN 0953-8585 = Physics world
COBISS.SI-ID 26742272

    

[Pravna praksa]

        PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja. - 1982, št. 1- . - Ljubljana (Dunajska 5) : Gospodarski vestnik, 1982-. - 28 cm

Štirinajstdnevnik. - Ima suplement ali prilogo: IP. Informatika in pravo = ISSN 1408-1601. - Ima suplement ali prilogo: Medijsko pravo = ISSN 1580-6278. - Ima suplement ali prilogo: Evro PP = ISSN 1581-6656
ISSN 0352-0730 = PP. Pravna praksa (Ljubljana)
COBISS.SI-ID 16073730

 

        PRESEK : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. - Let. 1, št. 1 (1973)- . - Ljubljana (Jadranska 19) : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. - 20 cm
ISSN 0351-6652 = Presek

COBISS.SI-ID 757252

 

        PRIMERJALNA književnost. - Letn.1, št.1/2 (1978)- . - Ljubljana : Slovensko društvo za primerjalno književnost, 1978-
ISSN 0351-1189 = Primerjalna književnost
COBISS.SI-ID 8744704

 

        PRIMORSKE novice. - [Tiskana izd.]. - Leto 58, št. 78 (27. sep. 2004)-        . - Koper : Primorske novice, 2004-. - 42 cm
Dostopno tudi na: http://www.prim-nov.si.
ISSN 1854-0570 = Primorske novice (2004)
COBISS.SI-ID 216812032

 

        PRIMORSKI dnevnik. - Leto 1, št. 1 (13. maj 1945)-        . - Trst : Založništvo tržaškega tiska : Družba za založniške pobude, 1945- (Ul. Montecchi 6, Trst). - 56 cm
ISSN 1124-6669
COBISS.SI-ID 7415808

 

        PROJEKTNA mreža Slovenije : informacije Združenja za projektni management Slovenije . - Ljubljana (Prešernova 10) : Združenje za projektni management Slovenije, 1998-. - 30 cm
ISSN 1580-0229 = Projektna mreža Slovenije
COBISS.SI-ID 4550172

 

        RAZPOTJA : revija humanistov Goriške. - Letn. 1, št. 1 (nov. 2010)-        . - [Solkan] (Sočebranova ulica 11) : Društvo humanistov Goriške, 2010-. - 21 cm
ISSN 2232-2582 = Razpotja
COBISS.SI-ID 253649152

 

         SCIENTIFIC American . - New York : Scientific American, inc., etc., 1845-. - 28 cm
ISSN 0036-8733 = Scientific American
COBISS.SI-ID 1462789

 

        SLAVISTIČNA revija : časopis za jezikoslovje in literaturne vede = Journal for linguistics and literary sciences / glavni urednik Boris Paternu, Jože Toporišič ; odgovorni urednik Franc Zadravec . - Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 1948-. - 24 cm
Dostopno tudi na: http://www.ff.uni-lj.si/sr/okvir.html. - Tromesečno
ISSN 0350-6894 = Slavistična revija
COBISS.SI-ID 761092

 

        SPECTROSCOPY Europe . - Weinheim : VCH ; Charlton, Chichester : Michael. - 28 cm
ISSN 0966-0941 = Spectroscopy Europe
COBISS.SI-ID 14622725

 

        STROJNIŠKI vestnik = Journal of mechanical engineering. - Let. 1, št. 1 (1955)- . - Ljubljana : Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [et al.] = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [et al.], 1955- (Aškerčeva 6). - 29 cm
ISSN 0039-2480 = Strojniški vestnik
COBISS.SI-ID 762116
 

        SVET pod Triglavom : Triglavski narodni park za prebivalce, obiskovalce, prijatelje in podpornike. - Letn. 1, št. 1 (feb. 2002)- . - Bled (Kidričeva 2) : Javni zavod Triglavski narodni park, 2002-. - 30 cm
ISSN 1581-6664 = Svet pod Triglavom
COBISS.SI-ID 8616093

 

        SYNTAX . - Oxford : Blackwell Publishers
ISSN 1368-0005 = Syntax (Oxford)
COBISS.SI-ID 10756450

 

        THEORETICAL linguistics . - Berlin ; New York : Mouton de Gruyter
ISSN 0301-4428 = Theoretical linguistics
COBISS.SI-ID 512420633

 

        TRDOŽIV : bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave . - Ljubljana (Vošnjakova 4a) : Slovensko odonatološko društvo ... et al., 2012-

ISSN 2232-5999 = Trdoživ
COBISS.SI-ID 261923840

 

        UPORABNA informatika. - Let. 1, št. 1 (jul/avg/sept 1993)- . - Ljubljana (Vožarski pot 12) : Slovensko društvo Informatika, 1993-. - 28 cm
ISSN 1318-1882 = Uporabna informatika (Ljubljana)
COBISS.SI-ID 36338688

 

        VAKUUMIST : glasilo Društva za vakuumsko tehniko Slovenije / glavni in odgovorni urednik Peter Panjan. - 1981, št. 1- . - Ljubljana (Teslova 30) : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 1981-. - 30 cm
ISSN 0351-9716 = Vakuumist
COBISS.SI-ID 16059650

 

        VINO : revija za ljubitelje vina, kulinarike in drugih užitkov. - 2002, št. 0- . - Ljubljana (Železna c. 14) : Kmečki glas, 2002-. - 30 cm
ISSN 1581-5587 = Vino (Ljubljana)
COBISS.SI-ID 122159616


        The WINE spectator . - New York : M. Shanken Communications Inc. (387 Park Ave. South). - 33 cm
ISSN 0193-497X = The Wine spectator
COBISS.SI-ID 1357100


[Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti]
        IZVESTJE Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. - 2004 (dec.)- . - Nova Gorica (Delpinova 12) : Raziskovalna postaja ZRC SAZU, 2004-. - 30 cm
COBISS.SI-ID 23372077