COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Bibliografija skupine za leto 2017


20044 MARUŠIČ FRANC
35122 MIŠMAŠ PETRA
38535 PAVLIČ MATIC
39228 PLESNIČAR VESNA
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTUR
29699 ŽAUCER ROK


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MIŠMAŠ, Petra. O koordiniranih in večkratnih k-vprašanjih v slovenščini. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2017, letn. 62, št. 1, str. 99-112, 121. [COBISS.SI-ID 4762619]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

2. ZWITTER, Matej (oseba, ki intervjuva), KATALENIĆ, Antun (oseba, ki intervjuva), DOBROVOLJC, Helena (intervjuvanec), ŽAUCER, Rok (intervjuvanec), KLADNIK, Drago (intervjuvanec). Zemljepisna imena. Ljubljana: Zavod Radio študent, 2017. http://radiostudent.si/politika/okrogla-miza-apr/zemljepisna-imena. [COBISS.SI-ID 41616429]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

3. Lingue antiche e moderne. Marušič, Franc (član uredniškega sveta 2013-). Udine: Associazione Laureati in lingue, 2012-. ISSN 2281-4841. http://all.uniud.it/lam. [COBISS.SI-ID 3587323]

4. Semantics and pragmatics. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-). Washington (DC): Linguistic Society of America, 2008-. ISSN 1937-8912. http://semprag.org/, doi: 10.3765/sp. [COBISS.SI-ID 3692795]

5. Frontiers in psychology. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-), Stepanov, Artur (član uredniškega odbora 2014-). Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-. ISSN 1664-1078. [COBISS.SI-ID 519967513]

6. Uporabno jezikoslovje. Žaucer, Rok (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 6745604]

7. GLIHA KOMAC, Nataša, JAKOP, Nataša, JEŽOVNIK, Janoš, KLEMENČIČ, Simona, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina, METERC, Matej, MICHELIZZA, Mija, MIRTIČ, Tanja, PERDIH, Andrej, PETRIC, Špela, GLIHA KOMAC, Nataša (glavni urednik), JAKOP, Nataša (glavni urednik), JEŽOVNIK, Janoš (glavni urednik), KLEMENČIČ, Simona (glavni urednik), KRVINA, Domen (glavni urednik), LEDINEK, Nina (glavni urednik), METERC, Matej (glavni urednik), MICHELIZZA, Mija (glavni urednik), MIRTIČ, Tanja (glavni urednik), PERDIH, Andrej (glavni urednik), PETRIC, Špela (glavni urednik), SNOJ, Marko (glavni urednik), ŽELE, Andreja (glavni urednik), KERN, Boris (glavni urednik), PAVLIČ, Matic (glavni urednik). Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016, (Rastoči slovarji). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2017. ISBN 978-961-254-954-1. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1256. [COBISS.SI-ID 286882304]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. ŠULIGOJ, Tina. Slovnična kategorija števila pri stavčnem ujemanju : dvojina v koordinaciji : magistrsko delo. Nova Gorica: [T. Šuligoj], 2017. IX, 100 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3078. [COBISS.SI-ID 4787195]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

9. POPOVIĆ, Tjaša. Teorija jezika skozi prizmo usvajanja nejezikovnih prvin : pilotna študija : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Popović], 2017. VI, 60 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3030. [COBISS.SI-ID 4784379]

Bibliografija skupine za leto 2016


37575 ANDREETTA SARA
20044 MARUŠIČ FRANC
35122 MIŠMAŠ PETRA
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTUR
29699 ŽAUCER ROK

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, PLESNIČAR, Vesna, RAZBORŠEK, Tina, SULLIVAN, Jessica, BARNER, David. Does grammatical structure accelerate number word learning? : evidence from learners of dual and non-dual dialects of Slovenian. PloS one, ISSN 1932-6203, Aug. 2016, vol. 11, no. 8, str. 1-16, ilustr. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0159208, doi: 10.1371/journal.pone.0159208. [COBISS.SI-ID 4474107]

2. STATEVA, Penka, STEPANOV, Arthur. Agreement errors and structural distance : a corpus study of Bulgarian. Zeitschrift für Slawistik, ISSN 0044-3506, 2016, vol. 61, iss. 3, str. 448-462, ilustr., doi: 10.1515/slaw-2016-0027. [COBISS.SI-ID 4481787]

3. STEPANOV, Arthur, MUŠIČ, Manca, STATEVA, Penka. Asymmetries in sub-extraction out of NP in Slovenian : a magnitude estimation study. V: ILC, Gašper (ur.), et al. Sodobne smernice v tvorbenem jezikoslovju = Current trends in generative linguistics, (Linguistica, ISSN 0024-3922, 56). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, letn. 56, str. 253-271, ilustr. http://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/view/7210/6917, doi: 10.4312/linguistica.56.1.253-271. [COBISS.SI-ID 4619771]

4. STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Interrogative Slifting : more syntactic, less parenthetical. Glossa, ISSN 2397-1835, 2016, vol. 1, iss. 1, str. 1-33, ilustr. http://dx.doi.org/10.5334/gjgl.117, doi: 10.5334/gjgl.117. [COBISS.SI-ID 4485371]

5. WILLER-GOLD, Jana, ARSENIJEVIĆ, Boban, BATINIĆ, Mia, ČORDALIJA, Nermina, KRESIĆ, Marijana, LEKO, Nedžad, MARUŠIČ, Franc, MILIĆEV, Tanja, MILIĆEVIĆ, Nataša, MITIĆ, Ivana, ŠULIGOJ, Tina, et al. Conjunct agreement and gender in South Slavic : from theory to experiments to theory. Journal of Slavic linguistics, ISSN 1068-2090, 2016, vol. 24, no. 1, str. 187-224, ilustr. http://www.ung.si/~fmarusic/pub/willer_gold_etal_2016_highest_and_closest_conjunct_agreement_and_gender_in_ss_JSL.pdf. [COBISS.SI-ID 4429563]


1.04 Strokovni članek

6. PLESNIČAR, Vesna, RAZBORŠEK, Tina, MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Primerjalna študija usvajanja številk pri predšolskih otrocih. Proteus, ISSN 0033-1805, nov., dec. 2016, letn. 79, [št.] 3/4, str. 160-167, ilustr. [COBISS.SI-ID 63220322]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. MIŠMAŠ, Petra. Leva periferija večkratnih k-vprašanj v slovenščini. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), MIŠMAŠ, Petra (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Zbornik prispevkov s simpozija 2015. Nova Gorica: Založba Univerze, 2016, str. 48-60, ilustr. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2016/10/21/13/45/01/Zbornik-%C5%A0D9_okt.16_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 4550395]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. MARUŠIČ, Franc, MIŠMAŠ, Petra, PLESNIČAR, Vesna, ŠULIGOJ, Tina. Surviving sluicing. V: 12th European Conference on Formal Description of Slavic Languages, Berlin, 8-10 December 2016. [S. l.: s. n., 2016?], str. 1-2. http://www.fdsl2016.hu-berlin.de/Abstracts/marusic_mismas_plesnicar_suligoj.pdf. [COBISS.SI-ID 4608251]

9. MIŠMAŠ, Petra. Multiple and short wh-movement as wh-movement to the peripheries. V: Book of abstracts. Olomouc: Palacký University, 2016, str. [113-114]. http://olinco.upol.cz/wp-content/uploads/2015/11/Olinco2016_book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 4387835]

10. STATEVA, Penka, ANDREETTA, Sara, DUPUY, Ludivine, CHEYLUS, Anne, DÉPREZ, Viviane, HENST, Jean-Baptiste van der, JAYEZ, Jacques, STEPANOV, Arthur, REBOUL, Anne. The effect of bilingualism on the processing of scalar implicatures. V: International Symposium on Bilingual and L2 Processing in Adults and Children (ISBPAC), University of Kaiserslautern, Germany, April 14-15, 2016. Kaiserslautern: Technische Universität, [2016?], str. 114-117. [COBISS.SI-ID 4269051]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. MARINI, Andrea, ANDREETTA, Sara. Age-related effects on language production : a combined psycholinguistic and neurolinguistic perspective. V: WRIGHT, Heather Harris (ur.). Cognition, language and aging. Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins, cop. 2016, str. 55-79. [COBISS.SI-ID 4307451]

12. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Introduction with a state of the art in generative Slovenian syntax. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Formal studies in Slovenian syntax : in honor of Janez Orešnik, (Linguistik aktuell/Linguistics today, ISSN 0166-0829, vol. 236). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, cop. 2016, str. 1-22. [COBISS.SI-ID 4602107]

13. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. The modal cycle vs. negation in Slovenian. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Formal studies in Slovenian syntax : in honor of Janez Orešnik, (Linguistik aktuell/Linguistics today, ISSN 0166-0829, vol. 236). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, cop. 2016, str. 167-191, ilustr. [COBISS.SI-ID 4602363]

14. MIŠMAŠ, Petra. The left periphery of multiple wh-questions in Slovenian. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Formal studies in Slovenian syntax : in honor of Janez Orešnik, (Linguistik aktuell/Linguistics today, ISSN 0166-0829, vol. 236). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, cop. 2016, str. 193-219, ilustr. [COBISS.SI-ID 4604155]

15. MIŠMAŠ, Petra. O omejitvi sopojavitev naslonk v slovenskem naslonskem nizu. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), HLADNIK, Miran (ur.). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 247-254. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Mismas.pdf. [COBISS.SI-ID 4572923]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

16. Lingue antiche e moderne. Marušič, Franc (član uredniškega sveta 2013-). Udine: Associazione Laureati in lingue, 2012-. ISSN 2281-4841. http://all.uniud.it/lam. [COBISS.SI-ID 3587323]

17. Semantics and pragmatics. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-). Washington (DC): Linguistic Society of America, 2008-. ISSN 1937-8912. http://semprag.org/, doi: 10.3765/sp. [COBISS.SI-ID 3692795]

18. Frontiers in psychology. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-), Stepanov, Artur (član uredniškega odbora 2014-). Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-. ISSN 1664-1078. [COBISS.SI-ID 519967513]

19. Uporabno jezikoslovje. Žaucer, Rok (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 6745604]

20. MARUŠIČ, Franc (urednik), MIŠMAŠ, Petra (urednik), ŽAUCER, Rok (urednik). Zbornik prispevkov s simpozija 2015. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2016. 138 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21982514]

21. MARUŠIČ, Franc (urednik), MIŠMAŠ, Petra (urednik), ŽAUCER, Rok (urednik). Zbornik prispevkov s simpozija 2015. Nova Gorica: Založba Univerze, 2016. Ilustr. ISBN 978-961-6311-95-3. http://www.ung.si/sl/zalozba/, http://www.ung.si/en/publisher/. [COBISS.SI-ID 286501376]

22. MARUŠIČ, Franc (urednik), ŽAUCER, Rok (urednik). Formal studies in Slovenian syntax : in honor of Janez Orešnik, (Linguistik aktuell/Linguistics today, vol. 236). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, cop. 2016. VI, 335 str., ilustr. ISBN 978-90-272-5719-2. [COBISS.SI-ID 4601851]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

23. PLESNIČAR, Vesna. Primeri skladenjskega podvajanja veznikov okoli podrednih stavkov v slovenščini : magistrsko delo. Nova Gorica: [V. Plesničar], 2016. VIII, 56 str., [7] str. pril., graf. prikazi. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2330. [COBISS.SI-ID 4397307]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

24. CUKJATI, Ana. Svojilni pridevniki iz samostalnikov 2. moške sklanjatve : diplomsko delo. Nova Gorica: [A. Cukjati], 2016. IX, 91 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2642. [COBISS.SI-ID 4590843]


Recenzent

25. , et al., KRŽIŠNIK, Erika (urednik), HLADNIK, Miran (urednik). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 567 str., graf. prikazi, preglednice. ISBN 978-961-237-866-0. http://centerslo.si/simpozij-obdobja/zborniki/obdobja-35/. [COBISS.SI-ID 286999296]Bibliografija skupine za leto 2015


37575 ANDREETTA SARA
20044 MARUŠIČ FRANC
35122 MIŠMAŠ PETRA
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTUR
29699 ŽAUCER ROK


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ANDREETTA, Sara, MARINI, Andrea. The effect of lexical deficits on narrative disturbances in fluent aphasia. Aphasiology, ISSN 0268-7038, 2015, vol. 29, no. 6, str. 705-723, doi: 10.1080/02687038.2014.979394. [COBISS.SI-ID 4025595]

2. MARUŠIČ, Franc, NEVINS, Andrew, BADECKER, William. The grammars of conjunction agreement in Slovenian. Syntax, ISSN 1368-0005, mar. 2015, vol. 18, no. 1, str. 39-77, ilustr. [COBISS.SI-ID 3713531]

3. STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Cross-linguistic evidence for memory storage costs in filler-gap dependencies with wh-adjuncts. Frontiers in psychology, ISSN 1664-1078, Sep. 2015, vol. 6, 19 str., ilustr. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01301, doi: 10.3389/fpsyg.2015.01301. [COBISS.SI-ID 4007419]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. MARUŠIČ, Franc, MIŠMAŠ, Petra, PLESNIČAR, Vesna, RAZBORŠEK, Tina, ŠULIGOJ, Tina. On a potential counter-example to Merchant's Sluicing-COMP generalization. V: GERGEL, Remus (ur.). Proceedings of the Seventh Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis [also] SinFonIJA VII, (Grazer linguistische Studien, ISSN 1015-0498, [no.] 83). Graz: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Graz, 2015, [No.] 83, str. 47-65. [COBISS.SI-ID 4089595]

5. MIŠMAŠ, Petra. O neobveznosti večkratnega k-premika v slovenščini = On optionality of multiple wh-fronting in Slovenian. V: ZULJAN KUMAR, Danila (ur.), DOBROVOLJC, Helena (ur.). Zbornik prispevkov s simpozija 2013. Nova Gorica: Založba Univerze, 2015, str. 55-67. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2015/05/04/12/45/58/Skrabcev_zbornik8_zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 3883003]

6. MIŠMAŠ, Petra. Wh-in situ in a multiple wh-fronting language. V: 14th European Conference on "Formal description of Slavic language", Masaryk University in Brno, Czech Republic. ZIKOVÁ, Markéta (ur.). Slavic languages in the perspective of formal grammar : proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014, (Linguistik international, ISSN 1436-6150, Bd. 37). Frankfurt am Main: Peter Lang, cop. 2015, str. 199-213. [COBISS.SI-ID 4046843]

7. STATEVA, Penka, ANDREETTA, Sara, DUPUY, Ludivine, CHEYLUS, Anne, DÉPREZ, Viviane, HENST, Jean-Baptiste van der, JAYEZ, Jacques, STEPANOV, Arthur, ŽIVEC, Pia, REBOUL, Anne. Pragmatic abilities in bilinguals : the case of scalar implicatures. V: SinFonIJA 8, the 8th International Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis, Ljubljana, 24th-26th September 2015. ILC, Gašper (ur.), et al. Book of abstracts. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 117-121. http://www.anglistika.net/files/datoteke/zborniki/SinFonIJA8-BOA.pdf. [COBISS.SI-ID 4042235]

8. STEPANOV, Arthur, MUŠIČ, Manca, STATEVA, Penka. Two (non-) islands in Slovenian : a study in experimental syntax. V: SinFonIJA 8, the 8th International Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis, Ljubljana, 24th-26th September 2015. ILC, Gašper (ur.), et al. Book of abstracts. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 127-130, ilustr. http://www.anglistika.net/files/datoteke/zborniki/SinFonIJA8-BOA.pdf. [COBISS.SI-ID 4042491]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. MARUŠIČ, Franc, WILLER-GOLD, Jana, ARSENIJEVIĆ, Boban, NEVINS, Andrew. Can agreement with the linearly closest conjunct be derived in syntax proper?. V: NELS 46. [S. l.: s. n.], 2015, 1 str. http://linguistics.concordia.ca/nels46/program/. [COBISS.SI-ID 4169723]

10. WAGNER, Katie, MARUŠIČ, Franc, PLESNIČAR, Vesna, RAZBORŠEK, Tina, SULLIVAN, Jessica, ŽAUCER, Rok, BARNER, David. Beyond knower levels : early partial knowledge of number words. V: CDS 2015. [S. l.: s. n.], 2015, 1 str. http://meetings.cogdevsoc.org/sites/meetings.cogdevsoc.org/files/Official%20Full%20Conference%20Proceedings_10.10.pdf. [COBISS.SI-ID 4169211]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

11. MIŠMAŠ, Petra. On the optionality of wh-fronting in a multiple wh-fronting language : dissertation. Nova Gorica: [P. Mišmaš], 2015. VIII, 261 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2016. [COBISS.SI-ID 4070651]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

12. TOMULIČ, Zdenka (oseba, ki intervjuva), STATEVA, Penka (intervjuvanec). Večjezičnost velja, (Dober dan, znanost!). Koper: Radio, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dober-dan-znanost/174323131. [COBISS.SI-ID 4043003]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

13. ZULJAN KUMAR, Danila (intervjuvanec), ŽAUCER, Rok (intervjuvanec), PREGELJ, Valter (urednik). Škrabčevi dnevi 9 : Radio Slovenija : oddaja Poročila ob 13 h, 11. 12. 2015. [COBISS.SI-ID 39237677]


3.14 Predavanje na tuji univerzi

14. MARUŠIČ, Franc. Where can linearity trump hierarchy in morphosyntax? : lecture at University of Southern California, Los Angeles, 30. 11. 2015. [COBISS.SI-ID 4091387]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

15. MIŠMAŠ, Petra. Wh-in-situ in a multiple wh-fronting language : presentation at conference SinFonIJA 8, Ljubljana, 26. 9. 2015. [COBISS.SI-ID 4097019]

16. WILLER-GOLD, Jana, ARSENIJEVIĆ, Boban, MARUŠIČ, Franc. Experimenting on conjunct agreement under left branch extraction in South Slavic : lecture at Formal Description of Slavic Languages 11, Potsdam, 2. Dec 2015. [COBISS.SI-ID 4169979]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

17. Lingue antiche e moderne. Marušič, Franc (član uredniškega sveta 2013-). Udine: Associazione Laureati in lingue, 2012-. ISSN 2281-4841. http://all.uniud.it/lam. [COBISS.SI-ID 3587323]

18. Semantics and pragmatics. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-). Washington (DC): Linguistic Society of America, 2008-. ISSN 1937-8912. http://semprag.org/, doi: 10.3765/sp. [COBISS.SI-ID 3692795]

19. Frontiers in psychology. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-), Stepanov, Artur (član uredniškega odbora 2014-). Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-. ISSN 1664-1078. [COBISS.SI-ID 519967513]

20. Uporabno jezikoslovje. Žaucer, Rok (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 6745604]

21. MARUŠIČ, Franc (urednik), MIŠMAŠ, Petra (urednik), ŽAUCER, Rok (urednik). Zbornik povzetkov simpozija 2015. Nova Gorica: Univerza, 2015. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39174957]


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

22. MIŠMAŠ, Petra. On the optionality of wh-fronting in a multiple wh-fronting language : dissertation. Nova Gorica: [P. Mišmaš], 2015. VIII, 261 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2016. [COBISS.SI-ID 4070651]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

23. GABRIJELČIČ, Marjana. Slovenska glagolska predpona ob- s pomenom vztrajanja v luči leksikalno-nadleksikalne delitve in hierarhije predpon : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Gabrijelčič], 2015. XII, 43 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=1834. [COBISS.SI-ID 3926011]

24. MUŠIČ, Manca. K-premik iz vprašalnih in osebkovih zvez v slovenščini ter njihove omejitve : eksperimentalna študija skladenjskih otokov : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Mušič], 2015. XIII, 61 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/Dokument.php?id=3165. [COBISS.SI-ID 4035067]


Recenzent

25. ZULJAN KUMAR, Danila (urednik), DOBROVOLJC, Helena (urednik). Zbornik prispevkov s simpozija 2013. Nova Gorica: Založba Univerze, 2015. ISBN 978-961-6311-90-8. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2015/05/04/12/45/58/Skrabcev_zbornik8_zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 279271168]

 


 

Bibliografija skupine za leto 2014


 

20044 MARUŠIČ FRANC
35122 MIŠMAŠ PETRA
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTUR
29699 ŽAUCER ROK


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. The involuntary state/feel-like construction : what aspect cannot do. Journal of Slavic linguistics, ISSN 1068-2090, 2014, vol. 2, no. 2, str. 185-213. [COBISS.SI-ID 3655675]
 


 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ANDREETTA, Sara, MARINI, Andrea. Narrative assessment in patients with communicative disorders. V: actes du 12e colloque de logopédie, 16-17 novembre 2012. REZZONICO, Stefano (ur.). La parole reprise : formes, processus et fonctions : actes du 12e colloque de logopédie, 16-17 novembre 2012, (Tranel, ISSN 1010-1705, no. 60). Neuchâtel: Institut de linguistique de l'Université, 2014, no. 60, str. 69-84. [COBISS.SI-ID 3670011]
 

3. GERGEL, Remus, STATEVA, Penka. A decompositional analysis of almost : diachronic and experimental comparative evidence. V: Empirical, theoretical and computational perspectives : pre-proceedings of the International Conference Linguistic Evidence 2014, Tübingen, 13th to 15th of February 2014. Tübingen: Eberhard Karls Universität, 2014, str. 150-156, ilustr. [COBISS.SI-ID 3694331]
 

4. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Primerjava ureditev opisnega in predpisovalnega slovaropisja po Evropi = A comparison of models of descriptive and prescriptive lexicography in Europe. V: GRAHEK, Irena (ur.), BERGOČ, Simona (ur.). Novi slovar za 21. stoletje : e-zbornik s Posveta o novem slovarju slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo, 12. februar 2014. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, 2014. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov. si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/E_zbornik/21-_Marusic__Zaucer_2014_Posvet_o_slovarju_kratka_sprejemano.pdf. [COBISS.SI-ID 3444731]
 

5. MIŠMAŠ, Petra. Multiple wh-fronting can be optional, too. V: CHAPMAN, Cassandra (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the McMaster Meeting 2013, (Michigan Slavic Materials, vol. 60). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2014, str. 225-244. [COBISS.SI-ID 3434491]
 


 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. STEPANOV, Arthur, VAUPOTIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Attachment preferences in full vs. reduced relative clauses in Slovenian. V: Incontro di Grammatica Generativa [also] IGG40 = 40th Italian Generative Grammar Meeting : Trento, 13-15 February, 2014. [S. l: s. n.], 2014, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 3218683]
 


 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. A definite article in the AP : evidence from colloquial Slovenian. V: SCHÜRCKS, Lilia (ur.). The nominal structure in Slavic and beyond, (Studies in generative grammar, ISSN 0167-4331, 116). Berlin: De Gruyter Mouton, 2014, str. 183-208. [COBISS.SI-ID 3068667]
 

8. MIŠMAŠ, Petra. An argument for wh-fronting in the Slovenian DP. V: VESELOVSKÁ, Ludmila (ur.). Nominal structures : all in complex DPs, (Olomouc modern language monographs, vol. 2). Olomouc: Palacký University, 2014, str. 175-186. http://olinco.upol.cz/assets/olinco-2013-monograph.pdf. [COBISS.SI-ID 3382267]
 

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

9. MARUŠIČ, Franc. Number morphology as a source of early mathematical content : [lecture at] Faculty of Philosophy, University of Belgrade. Beograd: Univerzitet, 26. maj 2014. [COBISS.SI-ID 3355643]
 


 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

10. MARUŠIČ, Franc. Masterclass on the Dual : syntactic, semantic, and psycholinguistic properties : EMSS London 2014, the 1st EMSS Workshop, September 8-10th, 2014, University College London. London: University College, 8. Sep. 2014. [COBISS.SI-ID 3563515]
 


 

3.25 Druga izvedena dela

11. MARUŠIČ, Franc. Podrobno preučevanje jezika na primeru dvojine : predavanje na gradu Kromberk, 25. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 3638779]
 

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO


 

Urednik

12. Lingue antiche e moderne. Marušič, Franc (član uredniškega sveta 2013-). Udine: Associazione Laureati in lingue di Udine, 2012-. ISSN 2281-4841. [COBISS.SI-ID 3587323]
 

13. Semantics and pragmatics. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-). Washington: Linguistic Society of America, 2008-. ISSN 1937-8912. http://semprag.org/, doi: 10.3765/sp. [COBISS.SI-ID 3692795]
 

14. Frontiers in psychology. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-), Stepanov, Artur (član uredniškega odbora 2014-). Lausanne: Frontiers Research Foundation. ISSN 1664-1078. [COBISS.SI-ID 519967513]
 

15. Uporabno jezikoslovje. Žaucer, Rok (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 6745604]
 


 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

16. KRAVOS, Nika. Primerjava izbranih jezikovnih svetovalnic in preverba skladnosti stališč do posameznih značilnosti svetovalnic v stroki in pri uporabnikih : diplomsko delo. Nova Gorica: [N. Kravos], 2014. IX, 161 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/64Kravos.pdf. [COBISS.SI-ID 3352827]
 


 

Somentor pri diplomskih delih

17. ČAKARUN, Jasna. Psycholinguistic markers of Wh-adjunct movement : a case of Russian = Psiholingvistični markerji premikov k-prislovov : primer ruščine : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Čakarun], 2014. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3559419]
 

 


NERAZPOREJENO


18. MIŠMAŠ, Petra, MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, GRGIČ, Matejka (urednik). Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik : izbor gradiva = Servizio di consulenza linguistica on-line per la lingua slovena : materiali scelti. Gorica: Ciljno začasno združenje Jezik-Lingua = Gorizia: Associazione temporanea di scopo "Jezik-Lingua", 2014. [COBISS.SI-ID 7305196]