Contact

Brigita Badalič
Univerza v Novi Gorici
Raziskovalni center za humanistiko
Vipavska cesta 13
SI-5000 Nova Gorica
T: (05) 331 5237
F: (05) 620 5200
E: info.rch@ung.si