Assist. Prof. Dr. Željko Oset

zeljko-o

Assistant professor
Historian
zeljko.oset@ung.si
+386 5 33 15 299
ResearchGate
SICRIS

Research activity

Željko Oset researches the history of Slovene science, Slovene scientific institutions, scientists’ careers in the 19th and 20th centuries, Slovene-Russian cultural relations, and Slovene environmental history in the 20th century.

Research areas and keywords

Intellectual history, cultural history, the history of the Slovene Academy of Arts and Sciences, of the University of Nova Gorica and of the University of Ljubljana, Maks Samec, Josip Plemelj, UDB-a, Society of St. Mohor (Hermagoras Verein), environmental history, environmental activism

Selected publications

Monographs:

 • GRDINA, Igor, OSET, Željko. Leonardo da Vinci: Njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2021.
 • OSET, Željko. Univerza v Novi Gorici in Slovenska akademska skupnost. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2020.
 • OSET, Željko, FERK Kristina. Porajanje Jugoslavije: Doživljaji Ljubljančana (Miljutina Zarnika) leta 1918. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2020.
 • OSET, Željko (ed.): Dissidents in Slovenia and Croatia during Socialist Period. Prispevki za novejšo zgodovino/Contributions to Contemporary History, 2018, 3.
 • OSET, Željko (ed.). Goriški izobraženci skozi zgodovino. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2018.
 • OSET, Željko. Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Razvoj najvišje znanstvene in umetniške ustanove: (1945-1992). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2017.
 • LORENČIČ, Aleksander (ed.), OSET, Željko (ed.). Regionalni vidiki tranzicije, (Zbirka Vpogledi, 16). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016.
 • KAUČIČ, Venčeslav, KOBAL, Edvard, OSET, Željko, PETERLIN-NEUMAIER, Tanja, STANOVNIK, Branko, OSET, Željko (ed.). Maks Samec (1881-1964): življenje in delo. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015.
 • OSET, Željko. Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti: prizadevanja za ustanovitev Akademije, ustanovitev in njena prva leta. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014.
 • OSET, Željko (ed.), BERBERIH-SLANA, Aleksandra (ed.), LAZAREVIĆ, Žarko (ed.). Mesto in gospodarstvo: mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino; Maribor: Muzej narodne osvoboditve, 2010.

Papers:

 • Осет, Желько. Русские идут! Русские преподаватели технического факультета Люблянского университета во времена Королевства сербов, хорватов и словенцев. In: Владимир Путин (ред.): Русские ученые в Югославии. Москва. Исторический факультет МГУ, 2021 (в печати).
 • OSET, Željko. Socializing of Slovene students at Austrian universities from the March Revolution to World War I. History of education & children’s literature, 2020, vol. XV, no. 1, pp. 273-285.
 • OSET, Željko. The life trajectories of Maks Samec, Fran Ramovš and Ljudmila Dolar Mantuani, and the impact of World War II on their careers. Práce z dějin Akademie věd, 2019, 11, No 2, pp. 1-22.
 • OSET, Željko. Environmental activism during communist era in Slovenia. Review of Croatian history, 2019, vol. 15, No. 1, pp. 63-79.
 • OSET, Željko. Maks Samec and his adapting to academic standards after world war II. Prispevki za novejšo zgodovino, 2018, 58, No 3, pp. 42-57.
 • CERGOL PARADIŽ, Ana, OSET, Željko. The dichotomy of students and university teachers of Slovenian descent between academic careers and the expectations of the Slovenian nationalists: from the March revolution to the dissolution of the Habsburg monarchy. Dějiny věd a techniky, 2015, 48, No 4, pp. 240-258.
 • OSET, Željko. Todor Pavlov’s membership of the Slovenian Academy of Sciences and Arts: membership in a foreign scientific institution at a crossroads of interstate relations. Études balkaniques: revue trimestrielle, ISSN 0324-1645, 2015, vol. 51, no. 3, pp. 222-235.
 • OSET, Željko. Tribunal of the Teharje kosezi community. Lex localis: revija za lokalno samoupravo, Jan. 2015, vol. 13, no. 1, pp. 117-127.
 • OSET, Željko. Regionalni vidiki v slovenskem akademskem prostoru. V: LORENČIČ, Aleksander (ed.), OSET, Željko (ed.). Regionalni vidiki tranzicije. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2016, pp. 133-144.
 • OSET, Željko. Kemični inštitut (Borisa Kidriča) v letih med 1946 in 1959. V: OSET, Željko (ed.), et al. Maks Samec (1881-1964): življenje in delo. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo. 2015, pp. 181-207.
 • OSET, Željko. Slovenske znanstvenice in njihove možnosti za akademsko kariero v obdobju Kraljevine SHS/Jugoslavije. V: ŠORN, Mojca (ed.), VODOPIVEC, Nina (ed.), LAZAREVIĆ, Žarko (ed.). Žensko delo: delo žensk v zgodovinski perspektivi. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2015, pp. 195-214.
 • OSET, Željko. Prosvetne razmere v obdobju banovanja Natlačena. V: ČEPIČ, Zdenko (ed.). Marko Natlačen (1886-1942): V zgodovinskem dogajanju. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2012, pp. 157-172.
 • OSET, Željko. Slovenska akademija znanosti in umetnosti in njeno soočanje z “družbeno krizo“ob koncu osemdesetih let. V: GABRIČ, Aleš (ed.). Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2012, pp. 171-187.
 • OSET, Željko. Acceptance of modern scientific achievements in Slovene communication network: example of evolution theory and the formation prosess of the slovene technical terminology. V: VODOPIVEC, Peter (ed.), GABRIČ, Aleš (ed.). The role of education and universities in modernization processes in Central and South-Eastern European counties in 19th and 20th century. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Avstrijski znanstveni institut; Wien: Zentrum für Soziale Innovation. 2011, pp. 181-197.
 • OSET, Željko. Nostrifikacija premoženja po prvi svetovni vojni s poudarkom na območju sodnega okraja Maribor. V: OSET, Željko (ed.), BERBERIH-SLANA, Aleksandra (ed.), LAZAREVIĆ, Žarko (ed.). Mesto in gospodarstvo: mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino; Maribor: Muzej narodne osvoboditve. 2010, pp. 77-137.

Selected projects

Program group

 • Ideological-political and cultural pluralism and monism in Slovenia in the 20th century (2007-2012)

Projects

 • Development of environmental activism and environmental citizenship in Slovenia and Finland after 1960 – a bilateral project with the University of Eastern Finland (2019–2021)
 • Russian scientist in Ljubljana – Evgen Kansky – a bilateral project with Moscow State University (2019-2020)
 • Ignaz Attems and his grand tour (2019)
 • Social and identity mobility in Slovenia between the late Middle Ages and the collapse of the Habsburg Monarchy (2016–2018)
 • Grape seeds – a source of pollution and a business opportunity? (October 2018 – September 2019)
 • COST action European Network for Environmental Citizenship (April 2018–)
 • Publication of a book debut (October 2017 – July 2018)
 • COURAGE – Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries (2016–2018)
 • Tourist route of the Slovene independence in the Goriška region (October 2016 – July 2017)
 • Preparation of a strategy for the revitalization of the former Jewish mortuary in Rožna Dolina (November 2016 – October 2017)

CV

Željko Oset (Slovenia – Celje, 1984) graduated in the field History from the Faculty of Arts of the University of Maribor with the thesis The tribunal of Teharje Kosezi community in the period 1715–1718 in 2007 (supervisor doc. dr. Andrej Hozjan). The University of Ljubljana awarded Oset a PhD for a thesis entitled The role and impact of the Slovene Academy of Sciences and Arts in the process of formation of “Slovene” science (supervisor prof. dr. Božo Repe, 2012). From 2007 to 2012, Oset was a research associate on the SiStory portal, a junior researcher, and an assistant with a doctorate at the Institute of Contemporary History. Since 2014, Oset has been a lecturer and researcher at the University of Nova Gorica (the School of Humanities and the Research center of Humanities, respectively). He has been a visiting researcher at the Institute of Recent History of Serbia (2010), the Croatian Institute of History (2016, 2018), the Polish Academy of Sciences (2016), Ohio State University (2016), Central European University (2016), the Czech Academy of Sciences (2016), the University of Graz (2017, 2020), the University of Vienna (2017), the University of Eastern Finland (2017, 2018, 2019), Moscow State University (2018), the Russian Academy of Sciences (2019) and Tel Aviv University (2019).

Leadership functions

Acting dean of the School of Humanities
Member of the executive board of the Historical Society of Ljubljana