Europe in period of revolutions

This course is part of the programme
Bachelor's study programme Cultural history (1st level)

Readings

Basic literature:

  • W. Markov, A. Soboul, 1789. Velika revolucija Francozov. Cankarjeva založba, Ljubljana, 1989.
  • E. H. Carr, The Russian Revolution. From Lenin to Stalin. The Mac Millan Press, London. (izdaje od 1979 dalje; dosegljivo tudi v hrvaškem prevodu)
  • E. Hobsbawm, Obdobje revolucije. Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1968.
  • E. Hobsbawm, The Age of Capital 1848–1875. Weidenfeld and Nicolson, London, 1975. (dosegljivo tudi v nemškem in hrvaškem prevodu)
  • E. Hobsbawm, The Age of Empire 1875–1914. Weidenfeld and Nicolson, London, 1987. (dosegljivo tudi v nemškem prevodu)
  • E. Hobsbawm, Čas skrajnosti. Svetovna zgodovina 1914–1991. Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 2000.
  • N. Davies, Europe. A History. Oxford University Press, Oxford–New York, 1997. (ponatis s popravki)
  • H. Kissinger, Diplomacija, Golden marketing. Zagreb, 2000. (prevod iz angleščine)
  • M. Mazower, Temna celina. Dvajseto stoletje v Evropi. Mladinska knjiga, Ljubljana, 2002.
  • D. Stevenson, Cataclysm. The First World War as Political Tragedy. Basic Books, New York, 2004.

Lecturer's references

Igor Grdina:
1965 Born in Celje;
1991 University in Ljubljana: MA (Slovenian Literature);
1994 University in Ljubljana: Ph.D. (Literary Sciences);
2002 University in Ljubljana: Ph.D. (History);
2004 University in Ljubljana: Full Professor of Slovenian Literature;
2004 Research Advisor (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts);
2006 University in Nova Gorica: Full Professor of Cultural History.

He was a visiting professor at the University of Vienna (2 semesters) and a guest lecturer at the Universities of Tübingen, Graz, Klagenfurt, Maribor, and Koper. He attended about 20 scientific conferences (in Slovenia, Moscow, Kőszeg, Szeged, Rime in Prague) and organized a series of prominent scientific conferences in Slovenia, including »On the Peaks and in the Hollows of the Balkans: War in SouthEastern Europe from the Middle Ages to the Third Reich« (Kobarid, 2011) Participants: Hew Strachan, Lothar Höbelt, Pavlina Bobič, Sean McKnigt, Matthias Strohn, Peter Lieb, Renato Podbersič, Andrej Rahten, Andreja Valič, and »Eliminationism and Emancipation« (Maribor, 2012) Participants: Peter Zajac, Eva Kowalska, Kontantin
Nikiforov, Kornelijus Platelis, Pavlina Bobič, Andrej Rozman, Petra Testen, Niko Jež, Neža Zajc.

Selected bibliography:
• Grdina, I. Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Obzorja, 1999.
• Grdina, I.. Od rodoljuba z dežele do meščana, (Studia humanitatis, Apes, 13). Studia humanitatis, 1999.
• Grdina, I. Ipavci : zgodovina slovenske meščanske dinastije. ZRC SAZU, 2001.
• Grdina, I. Vladarji, lakaji, bohemi, (Studia humanitatis, Apes, 13 bis). Studia humanitatis, 2001.
• Grdina, I. Poti v zgodovino. Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.
• Grdina, I. Slovenci med tradicijo in perspektivo : politični mozaik 1860-1918. Študentska založba, 2003.
• Grdina, I. Preroki, doktrinarji, epigoni : idejni boji na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja. ICK, 2005.
• Grdina, I. Med dolžnostjo spomina in razkošjem pozabe : kulturnozgodovinske študije. ZRC SAZU, 2006.
• Grdina, I., Erjavec, T., Bojadžiev, D., Ogrin, M. (ur.). Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia. ZRC SAZU, 2007.
• Grdina, I. Moč umetnosti in sila politike. ICK, 2007.
•  Grdina, I., Ura kirasirjev: tri študije o Stendhalovi umetnosti romana (Zbirka Zbiralnik, 19). Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2013.
•  Grdina, I., Iz biedermeierskega albuma, (Zbirka Zbiralnik, 22). Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2014.
• Grdina, I., Muze in pepel: tri študije o vojnem ustvarjanju (Zbirka Zbiralnik, 23). ICK - Inštitut za civilizacijo in kulturo, 2014.