Selected chapters from political in cultural history of Yugoslavia

This course is part of the programme
Bachelor's study programme Cultural history (1st level)

Objectives and competences

Students are able to critically evaluate the importance of historical events and processes. They enhance the ability of independent research, specific skills in written and oral communication and public speaking.

Prerequisites

Basic knowledge of the historical processes in the 20th century which students acquire at the mandatory subjects in the first academic year (The World Wars of the 20th century and Political History of the Habsburg Monarchy in the 19th and 20th centuries).

Content

Students acquire in-depth insight into the historical forces at the time of Yugoslavia after the First World War, for the period between the two world wars in the formation of the unstable democratic system in an extremely culturally and socially diverse country with various views of opinion leaders on cultural policy for the period after the Second World War in undemocratic regime with a range of diverse political and cultural strategies on the Slovenian level that were combined by the communist ideology.

Intended learning outcomes

Knowledge and understanding:
Students are able to understand the historical events of the early 20th century until the disintegration of Yugoslavia (1991/1992). They are able to understand and analyze historical texts and critically evaluate the elements of democratic society.

Readings

Dimić Ljubodrag: Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji: 1918-1941. Beograd: Stubovi kulture, 1996–1997 (izbrana poglavja / selected chapters),
Dolenc Ervin: Med kulturo in politiko: kulturnopolitična razhajanja v Sloveniji med svetovnima vojnama. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2010,
Fischer Jasna (ur. et al.): Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848-1992. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino-Mladinska knjiga, 2005 (izbrana poglavja / selected chapters),
Oset Željko: Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti : prizadevanja za ustanovitev Akademije, ustanovitev in njena prva leta. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014 (izbrana poglavja / selected chapters),
Peter Vodopivec: Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja. Ljubljana: Modrijanova knjigarna, 2010 (izbrana poglavja / selected chapters).

Assessment

Seminar paper (50%) and oral exam (50%)

Lecturer's references

Članki / Papers
LAZAREVIĆ, Žarko. Družba in gospodarstvo med obema vojnama: (vprašanja ravni modernizacij). Zgodovinski časopis, 2013, št. 1/2, str. 110–134, [COBISS.SI-ID 3100788],
LAZAREVIĆ, Žarko. Banking sektor regulation in Yugoslavia in the 1920s and 1930s: Romanian review of financial and banking history, 2011, vol. 1, no. 1, str. 53–76, [COBISS.SI-ID 2983540],
LAZAREVIĆ, Žarko. Economic Integration of Slovenia into Jugoslavia before the Second World War. Studia Historica Slovenica, 2008, št. 1, str. 201–214. [COBISS.SI-ID 942469],
LAZAREVIĆ, Žarko. Prepletenost gospodarstva in nacionalizma v jugoslovanski državi. Prispevki za novejšo zgodovino, 2005, 45, št. 2, str. 31–42. [COBISS.SI-ID 2068084],
LAZAREVIĆ, Žarko. Razkorak med razvitimi in nerazvitimi - zaviralni dejavnik modernizacije Jugoslavije?. Prispevki za novejšo zgodovino, 2002, 42, št. 2, str. 77–88. [COBISS.SI-ID 1382260],
LAZAREVIĆ, Žarko. Na južnih obzorjih: gospodarska izkušnja Slovencev v prvi jugoslovanski državi. Nova revija, 14, št. 156/157 (april/maj 1995), str. 189–208. [COBISS.SI-ID 51773696],
LAZAREVIĆ, Žarko. Slovenska gospodarska prilagajanja v dvajsetem stoletju: iz agrarne družbe v industrijsko. Borec, 1994, 46, št. 529/531, str. 357–367. [COBISS.SI-ID 262493].
Poglavja v znanstveni monografiji / Chapters in Monographs
LAZAREVIĆ, Žarko. Education and economic development in Slovenia: some observations up to WWI. V: VODOPIVEC, Peter (ur.), GABRIČ, Aleš (ur.). The role of education and universities in modernization processes in Central and South-Eastern European counties [i. e. countries] in 19th and 20th century, (Zbirka Vpogledi, 3). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Avstrijski znanstveni institut; Wien: Zentrum für Soziale Innovation, 2011, str. 103–114. [COBISS.SI-ID 2918516],
LAZAREVIĆ, Žarko. Yugoslavia: economic aspects of the position between East and West. V: ENDERLE-BURCEL, Gertrude (ur.). Gaps in the iron curtain: economic relations between neutral and socialist countries in cold war Europe. Krakow: Jagiellonian University Press, 2009, 218–225. [COBISS.SI-ID 2605172],
LAZAREVIĆ, Žarko. Slovenija in Jugoslavija - dileme gospodarskega prostora = Slovenia and Yugoslavia - dilemmas of the economic space. V: BALKOVEC, Bojan (ur.). Jugoslavija v času: devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države = Yugoslavia through time: ninety years since the formation of the first state of Yugoslavia, (Historia, 15). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 179–186. [COBISS.SI-ID 2669172],
LAZAREVIĆ, Žarko. Von der Besatzung zur Liquiderung: das slowenische Bankwesen in den 1940er Jahren. V: AHRENS, Ralf (ur.). Umbrüche und Kontinuitäten in der mitteleuropäischen Kreditwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, (Geld und Kapital, 2005/06). Stutgart: Franz Steiner Verlag, 2008, str. 47–62. [COBISS.SI-ID 2454388],
LAZAREVIĆ, Žarko. Economy and nationalism in Yugoslavia. V: SCHULTZ, Helga (ur.), KUBŮ, Eduard (ur.). History and culture of economic nationalism in east central Europe, (Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Siozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 14). Berlin: Berliner wissenschafts Verlag, 2006, str. 265–277. [COBISS.SI-ID 2120052],
LAZAREVIĆ, Žarko, PRINČIČ, Jože. Slovene-Austrian economic relations, 1945–1991: a view from Slovenia. V: ENDERLE-BURCEL, Gertrude (ur.), STIEFEL, Dieter (ur.), TEICHOVA, Alice (ur.). Zarte Bande: Österreich und die europäischen planwirtschaftlichen Länder = Delicate relationships: Austria and Europe's planned economies, (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Sonder bd. 9). Innsbruck: Studien-Verlag, 2006, str. 217–227. [COBISS.SI-ID 2165620].
Znanstvena monografija / Monograph
LAZAREVIĆ, Žarko. Plasti prostora in časa: iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja, (Zbirka Razpoznavanja, 10). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2009. 466 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-22-7. [COBISS.SI-ID 249091840].