Latin I

This course is part of the programme
Bachelor's study programme Cultural history (1st level)

Readings

The basic teaching material is the internal material prepared by the lecturer.

 • F. Stockmann, Veni, vidi, didici 1. in 2. del, 2. predelana izdaja. Mohorjeva družba, Celovec, 2001–2003.
 • Gortan-Gorski-Pauš, Elementa Latina. Školska knjiga, Zagreb, 1980.
 • B. Čop, Aurea Roma: učbenik za latinščino. Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo, Ljubljana, 2004. Catalogue
 • S. Kopriva, Latinska slovnica. Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1976. Catalogue
 • Priročni latinsko-slovenski slovar. DZS, Ljubljana, 2003. Catalogue
 • F. Bradač, Latinsko-slovenski slovar. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1972. Catalogue
 • F. Bradač, Slovensko-latinski slovar. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1973.
 • F. Wiesthaler, Latinsko-slovenski slovar. Kres, Ljubljana, 1993.
 • G. Jäger, Uvod v klasično filologijo. ŠOU, Študentska založba, Ljubljana 1998.
 • K. Gantar, Nekaj misli o pisavi antičnih imen in strokovnih izrazov (Arheološki vestnik 25, 1976, 539-549 in 30, 1979, 548-558). E-version E- version
 • B. Aubelj, Antična imena po slovensko. Modrijan, Ljubljana, 1997. Catalogue