An Overview of World Literature I

This course is part of the programme
Bachelor's study programme Slovene Studies (1st Level)

Objectives and competences

The students are familiar with the historical, cultural, and religious contexts of various world literatures and are capable of drawing comparisons and delineating differences between them.

Prerequisites

The subject relates to literary theory and other literary classes that are connected to literary history and other classes with literary contents

Content

The Overview of World Literature I incorporates the study of the literatures from the ancient times (Greek and Roman) and all the way to contemporary literary works. The lectures are interdisciplinary in its nature. The students will also get to know religious, mythological, and philosophical contexts that are essential for the study of individual world literatures. At the same time, chapters from cultural history, film studies, and art history will complement the lectures.

Intended learning outcomes

The students get to know various literary periods, major literary works and their authors, ranging from the ancient Greek literature to present times.

Readings

• Janko Kos: Antologija svetovne književnosti, 1. zv. (Orient – Antika – srednji vek). Ljubljana: DZS, 1973.
• Marko Višić: Književnost drevnog Bliskog Istoka. Zagreb: Naprijed, 1993.
• Gustav Schwab: Najlepše antične pripovedke. (Različne izdaje).
• Leksikon Antika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1998.
• Joël Schmit: Slovar grško-rimske mitologije. 1995.
• Erich Auerbach: Mimesis (izbrana poglavja).
• Mihael Bahtin: Stvaralaštvo Fransoaja Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse. Beograd: Nolit, 1978. ALI angl. prevod. (Uvodna študija)
• Harald Bloom: Zahodni kanon. (Izbrana poglavja)
• Ernst Robert Curtius: Evropska literatura in latinski srednji vek. Prev. Tomo Virk in Nada Grošelj. Ljubljana: LUD Literatura, 2002. (Izbrana poglavja)
• Niklas Holzberg: Antični roman: uvod. Ljubljana: ZRC Sazu Agora, 2004. (Izbrana poglavja o Apulejevem Zlatem oslu in Petronijevem Satirikonu)
• Janko Kos: Svetovna književnost.
• Janko Kos: spremna beseda k Grimmelshausnovem Simpliciju.
• Boris A. Novak, ur.: Sonet. Ljubljana: DZS, 2004. (Izbrana poglavja)
• Boris A. Novak: spremna beseda k antologiji Ljubezen iz daljave. V: Ljubezen iz daljave, antologija provansalske ljubezenske lirike. Izbral, prevedel in uredil Boris A. Novak. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor), 2003.
• Miha Pintarič: Trubadurji. Ljubljana: ZIFF in Študentska založba, 2000.
• Miha Pintarič: Občutje časa v srednjem veku in renesansi. Prev. Nataša Varušak in Saša Jerele. Ljubljana: LUD Literatura, 2005. (Poglavja o Percevalu.)
• Dušan Pirjevec: spremna beseda k Don Kihotu v zbirki Sto romanov.
• Primož Simoniti: spremna beseda k Heliodorovim Etiopskim zgodbam. V: Heliodor, Etiopske zgodbe. Prev. Primož Simoniti. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977.
• Primož Simoniti: „Petronius Arbiter in njegov Satirikon“. V: Petronius, Satirikon. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1973.
• Paul Veyne: Rimska erotična elegija: ljubezen, poezija in zahod. Ljubljana: Studia humanitatis, 1992.
• Janez Vrečko: Ep in tragedija. Maribor: Obzorja, 1994. (Izbrana poglavja).
• Janez Vrečko: Atiška tragedija. Maribor: Obzorja, 1997. (Izbrana poglavja).
• Janez Vrečko: Od antike do avantgarde. Maribor: Obzorja, 2002. (Izbrana poglavja).

Assessment

In order to take the exam, the students need to successfully present their seminar work in front of the class and regularly attend the lectures. Seminar work – 30% Written exam – 60 % Class attendance (80%) – 10 %

Lecturer's references

Leonora Flis is an Assistant Professor at the School of Humanities at the University of Nova Gorica. She teaches Contemporary Literary Theory, Selected Topics in World Literature (British and American Literature), and Literature and Other Arts (Film). Additionally, her areas of research include: literary journalism, documentary literature and documentary graphic novels (comics). Flis also writes book and film reviews and translates academic and literary texts. In 2011, she was awarded a Fulbright research fellowship and conducted research at Columbia University in New York.

The selection of published texts:

Scientific Monograph
FLIS, Leonora. Factual fictions : narrative truth and the contemporary American documentary novel. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010. XII, 254 str. ISBN 9781-4438-24130-2. ISBN 1-4438-2413-5. [COBISS.SI-ID 44359522]

Original Scientific Article
1. “Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa—preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine” (“Joe Sacco and Graphic Literary Journalism – The Blending of Literature, Comics, Journalism and History”). Primerjalna knjizevnost (Comparative Literature journal), Vol. 37, number 2, August 2014, 195-215.

 1. Guest editor (and contributor of the Introduction) of a special issue of the Literary Journalism Studies journal, focusing on female literary journalists (forthcoming). Spring 2015.

 2. Collection of essays Literature and Multimedia in Late 20th and 21st Century Europe. John Benjamins Press (2014), essay: “Nonfiction Comics as a Medium of Remembrance and Mourning and a Cosmopolitan Genre of Social and Political Engagement.” John Benjamins Press, November 2014.

 3. Louis Adamič : Slovene-American literary journalism avant la lettre. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 2, str. 115-132. [COBISS.SI-ID 2404091]

 4. The blending of fact and fiction in three American documentary (crime) narratives. Acta neophilol., 2010, letn. 43, št. 1/2, str. 69-82, 171-172. [COBISS.SI-ID 44265058]

 5. Documentary narratives in postmodern times : The United States and Slovenia. Slov. stud., 2009, vol. 31, no. 1, str. 31-49. [COBISS.SI-ID 39872098]

 6. Vznik ameriškega dokumentarnega romana in njegove postmoderne razsežnosti. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 153-166. [COBISS.SI-ID 5924126]

Review Article

 1. Literary journalism in Slovenia. Literary journalism, Winter 2012, vol. 6, no. 1, str. 8-10. http://www.davidabrahamson.com/WWW/IALJS/Literary_Journalism_v6n1_WINTER_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 2196731]
 2. Spisana pot v sebe : avtobiografska proza Lojzeta Kovačiča v kontekstu problematike avtobiografskega žanra o polifoniji in dvoglasju. Literatura (Ljublj.), mar. 2011, leto 23, št. 237, str. 189-195. [COBISS.SI-ID 1793787]
 3. Domačnost izpraznjenega bivanja in ljubezenske slutnje : pregled pripovednega opusa Janija Virka. Literatura (Ljublj.), jul.-avg. 2010, leto 22, št. 229-230, str. 202-218. [COBISS.SI-ID 43532386]
 4. Racionalna sebičnost kot temeljna vrednota in vrlina. Literatura (Ljublj.), 2010, leto 22, št. 231/232, str. 86-88. [COBISS.SI-ID 1786107]
 5. Izpiljena sinteza forme in razuma. Literatura (Ljublj.), nov. 2010, leto 22, št. 233, str. 165-171. [COBISS.SI-ID 1785851]
 6. Slovenia's contemporary poetic endeavors. Bricolage, May 2006, no. 1, str. 29-39. [COBISS.SI-ID 39895650]
 7. Cultural shades of Slovenia : a brief outlook of Slovenia's literature: discovering the literature of Europe's Terra Incognita. Zarja, Jan./Feb. 2006, vol. 78, issue 1, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 39852386]

Professional Article

 1. Evropski Woody Allen : vnovično iskanje smisla in/ali premagovanje dolgčasa. Dialogi (Maribor), 2011, let. 47, št. 1/2, str. 161-165. [COsBISS.SI-ID 1851131]
 2. Ekstaza blodenj in bolečine. Dialogi (Maribor), 2011, let. 47, št. 5/6, str. 89-93. [COBISS.SI-ID 2194683]