Didactics of Literature

This course is part of the programme
Master in Slovene Studies - Literary Science

Lecturer's references

Izbor člankov:
BOŽIČ, Zoran. Problemski pouk književnosti. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], dec. 1993, letn. 39, št. 2/3, str. 79-89. [COBISS.SI-ID 42872320]
BOŽIČ, Zoran. Obravnava domačega branja z učno verigo : ponazoritev s Cankarjevimi Hlapci. V: JAN, Zoltan (ur.). Stodvajsetletnica Ivana Cankarja in Dragotina Ketteja, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 7). 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1997, str. 71-85. [COBISS.SI-ID 7661618]
BOŽIČ, Zoran. Sprejemanje Prešernovih pesmi: razumevanje, nerazumevanje, oboževanje. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], okt.-dec. 2007, letn. 55, št. 4, str. [653]-674. [COBISS.SI-ID 36118114]
BOŽIČ, Zoran. Dejavniki literarne kanonizacije v srednješolskih berilih - na primeru Prešerna. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2011, letn. 56, št. 5/6, str. 3-26, 127. [COBISS.SI-ID 50591842]
BOŽIČ, Zoran. Vrednotenje Prešernovih pesmi kot recepcijski problem. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], apr.-jun. 2011, letn. 59, št. 2, str. 131-146, tabele. [COBISS.SI-ID 46343522]
Znanstvena monografija:
BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Tangram, 2010. 656 str., tabele. ISBN 978-961-6239-66-0. http://www.z-tangram.si/tangramdata/pdf/bozic-preseren%2015.1i.pdf. [COBISS.SI-ID 253111296]
Strokovna monografija:
ŠPACAPAN, Adrijana, BOŽIČ, Zoran. Esej na maturi 2011 : [maturitetna romana: Feri Lainšček: Ločil bom peno od valov, Gustave Flaubert: Gospa Bovary]. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1335-5. [COBISS.SI-ID 251185408]
Srednješolski učbenik z recenzijo:
BOŽIČ, Zoran. Poljub zlata : domače branje v srednji šoli : delovni zvezek 2. 1. izd. Ljubljana: DZS, 1998. 243 str., ilustr. ISBN 86-341-1976-9. [COBISS.SI-ID 75830528]
BOŽIČ, Zoran. Zlati poljub : domače branje v srednji šoli : delovni zvezek 1. 1. izd. Ljubljana: DZS, 1998. 255 str., ilustr. ISBN 86-341-1905-X. [COBISS.SI-ID 74678784]