1 - Animacija I

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je primarno sposobnost izražanja v mediju animacije. Osvojiti osnovne elemente gibanja, filmske govorice in vizualnega izraza. Izoblikovati individulalno gibljivo likovno govorico, ki vedno na prvem mestu nosi sporočilo.

Splošne kompetence, ki jih študentje pridobijo z delom znotraj modula: * sposobnost analize, sinteze ter predvidevanja rešitev, * sposobnost uporabe znanja v praksi, * sposobnost komunikacije in dela v skupini * avtonomnost v strokovnem delu.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno poznavanje likovnih prvin.
Osnovna računalniška pismenost.
Pogoj za vključitev v delo je aktivna udeležba študenta v vseh fazah in na vseh ravneh študijskega dela, kar poleg aktivne prisotnosti na predavanjih in sodelovanja pri vajah predvideva: individualno snovanje in razvijanje idej – samostojno in v aktivni dvosmerni komunikaciji mentor – študent (izmenjava mnenj poteka osebno in preko spletnega sistema) in kontinuirano samostojno (raziskovalno, kreativno in izvedbeno) delo skozi vse leto.

Vsebina

Animacija je kompleksen medij, ki povezuje slikarstvo, kiparstvo, fotografijo in film v nove celote. Zaradi široke palete izraznih panog in novih tehnoloških možnosti se lahko razvijejo nove individualne govorice. Prostor za njihovo uporabo se z razvojem digitalnih tehnologij širi v neskončnost.
Modul se vsebinsko piramidalno razvija in ob tem horizontalno in vertikalno povezuje z drugimi programskimi in vsebinskimi sklopi. Študent v procesu študija prehaja od spoznavanja in vaj v osnovnih likovnih tehnikah in veščinah (različni načini risanja, slikanja in plastičnega oblikovanja v materialih), različnih tehnikah rabe digitalnih medijev (obdelava fotografije, vektorska grafika, 2D in 3D risanje in modeliranje, spletna orodja etc.), do tehnik za kvalitetno zasnovo projekta (naj bo to scenarij, snemalna knjiga ali struktura in arhitektura interaktivne animacije), tehnik animiranja (od klasičnih do kompletno računalniško generiranih) in postprodukcije (montaža, oblikovanje in uporaba zvoka kot enakovrednega elementa).
Vrh piramide je ustvarjalna naloga (vsako leto stopnji primerno), kjer študent združi in uporabi pridobljeno znanje in celoten projekt zasnuje in izpelje, tako avtorsko, tehnično in organizacijsko.

 1. letnik * Spoznavanje osnovnih prvin animacije in analiza vzorčnih animiranih filmov. * Spoznavanje različnih animacijskih tehnik, tako analognih kot digitalnih in s tem pridobivanje občutka za rasežnosti medija. * Spoznavanje zakonitosti časa, prostora in gibanja v animacijskem mediju preko seminarskih vaj.

Predvideni študijski rezultati

 • koherentno obvladanje temeljnega znanja,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij animacije in aplikacij,
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst animiranega filma,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju animacije in modeliranja.

Temeljna literatura in viri

 • Bendazzi, Giannalberto: Cartoons, One hundred years of cinema animation, John Libbey & Company Ltd 1994.
 • Pilling, Jayne: A Reader in Animation Studies, John Libbey & Company Ltd 1997.
 • Robinson, Chris: Unsung Heroes of Animation, John Libbey & Company Ltd 2006.
 • Williams, Richard: The Animators Survival Kit, Faber and Faber Ltd 2001.
 • Muybridge, Eadweard: Animals in Motion, Dover Publications Inc, 1957.
 • Muybridge, Eadweard: The Human Figure in Motion, Dover Publications Inc, 1955.
 • Gasek, Tom: Frame-by-Frame Stop Motion, Focal Press, 2011.
 • OBE, John Halas, Whitaker Harold: Timing for Animation, Second Edition, Focal Press, 2009.
 • Laybourne, Kit: The Animation Book, Crown Publications, 1998.
 • Animation World Network: http://www.awn.com/

Načini ocenjevanja

Ustvarjalna naloga 30%, Teoretska naloga 10%, Vaje in skupinsko delo 50%, Izpit 10%

Reference nosilca

KOLJA SAKSIDA (1981) je magistriral na švicarski univerzi ECAL (University of Art and Design, Lausanne). S filmom se ukvarja interdisciplinarno, predvsem pa kot režiser, producent in pedagog. Pri petnajstih letih je odigral svojo prvo filmsko vlogo v kratkem filmu Naprej, sledili so filmi Rop Stoletja, Vrvohodec,Temna stran lune in celovečerni filmi Jebiga, Slepa Pega, Rudi Omota, Instalacija ljubezni... Kot asistent režije je sodeloval pri nastajanju z oskarjem nagrajenega filma Nikogaršnja zemlja.

Njegova lutkovna animirana serija Koyaa je bila prvič predvajana na slovenski nacionalni televiziji v sezoni 2005. S številčno ekipo je realiziral kratki lutkovni animirani film Mulc – Frača. Sledili so avtorski filmi Koyaa – Lajf je čist odbit, Azulejo ali vizualna iluzija, Koyaa – Roža, Koyaa – Razigrani avtomobilček, Koyaa – Divji ležalnik, Koyaa – Leteči zvezek, Koyaa – Plešoče nogavice, Koyaa – Vztrajne nalepke in Koyaa – Zmrzljivi šal... idr. Njegovi kratki filmi so bili prikazani na več kot 250-ih mednarodnih festivalih in drugih prizoriščih. Kolja je bil povabljen kot rezidenčni umetnik na CEC Arts Link (New York), Open Workshop (Danska), Talent Campus (Berlin in Sarajevo), Nipkow program (Berlin), Prime 4 Kids's Family program (Berlin) in in CEE animation workshop (Ljubljana, Trebon, Budimpešta).

Kot producent svoje aktivnosti usmerja tudi v razvoj in realizacijo idej drugih avtorjev in poskrbi, da iz začetnega sinopsisa nastane avtorski animirani film bodisi v tehniki stop animacije bodisi v 2D tehniki. Animirane filme in serije soustvarja v sodelovanju s številnimi domačimi in tujimi umetniki, soustvarjalci, partnerji in koproducenti. V zadnjih letih je kot producent poskrbel za realizacijo animiranih filmov Slovo (r. Leon Vidmar), Liliana (r. Milanka Fabjančič). Trenutno nastaja v njegovi produkciji animirani film (Ne)zaželene reči: Včerjajšnji časopis (r. Leon Vidmar). Film bo del mednarodnega celovečernega omnibusa realiziranega v tehniki stop animacija.

Kot urednik in soavtor besedil je sodeloval pri nastanku Animirajmo! - priročnik za animirani film v vrtcih in šolah (Zavod RS za šolstvo, 2016).

Kot mentor in producent vodi delavnice animiranega filma in usposabljanja za otoke, mladino in odrasle. Kratki animirani filmi, ustvarjeni na delavnicah, prejemajo številne nagrade doma in v tujini. Kolja je docent za področje animiranega filma na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici.

Kolja je član združenja European Film Academy, član društva slovenskega animiranega filma (D:SAF!) in član društva avdiovizualnih producentov Slovenije (DAVP) in ustanovitelj produkcijske hiše ZVVIKS.