Fakulteta za humanistiko in primerjalna književnost

V študijskem programu »Slovenistika« je pomemben poudarek posvečen vsebinam s področja primerjalne književnosti. Predavatelji in predavateljice so aktivni v Slovenskem društvu za primerjalno književnost, v Evropski mreži za primerjalno literarno vedo (REELC/ENCLS) in v mednarodni zvezi za primerjalno književnost (AILC/ICLA).

Študijski programi

Na 1. stopnji so »Uvod v študij književnosti z literarno teorijo«, »Pregled svetovne književnosti«, »Izbrana poglavja iz svetovne književnosti«. Na 2. stopnji se razdeli na jezikoslovno in literarnovedno smer; ta vsebuje predmete »Metodologija literarnega raziskovanja«, »Sodobne literarne teorije« in nekaj specialnih, večinoma izbirnih predmetov s področja primerjalne literarne zgodovine.

Študij po bolonjskem programu poteka od 2007.

Več:

Komparativistke in komparativisti na Fakulteti za humanistiko

Alja Adam, Zoran Božič, Marijan Dović, Leonora Flis, Katja Mihurko Poniž, Barbara Pregelj, Ana Toroš, Aleš Vaupotič, Milena Kovačević.

Več

Raziskovalna dejavnost

Raziskave potekajo o naslednjih temah: avtorice v literarni zgodovini in sodobnosti; literature na stičišču; transformacije antičnih motivov v slovenski književnosti; literatura in novi mediji.

Več