Video in gibljiva grafika

Cilji in kompetence

Pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja za izdelavo predstavitvenega videa (za določen oblikovalski produkt) kot dela osebnega portfolia. Spoznavanje teorije filmskega jezika kot osnova za razumevanje specifik jezika videa. Razgled po zgodovini filma v kontekstu spoznavanja različnih principov filmske montaže. Usposobljenost za načrtovanje scenarija in režijske knjige za kratek predstavitveni video z upoštevanjem principov filmske montaže planov. Spoznavanje principov video montaže slike v sliki in uporabe video efektov. Razgled po zgodovini videa v kontekstu spoznavanja medijskih specifik umetniške in televizijske rabe video jezika. Usposobljenost za načrtovanje oblikovalskega predstavitvenega videa kot kompleksa kinematičnih in likovnih/grafičnih zakonitosti in principov. Usposobljenost za načrtovanje večplastne vizualne komunikacije v mediju videa. Usposobljenost za prepoznavanje ter kritično vrednotenje semantične in formalne strukturiranosti video sporočil v različnih žanrih videa in v žanrih televizijske grafike (identitetne špice, programski napovedniki) ter usposobljenost za načrtovanje tovrstnih sporočil. Spoznavanje različnih postopkov klasične animacije ter spoznavanje zakonitosti računalniške animacije. Usposobljenost za izdelavo klasične ali digitalne animacije ter usposobljenost za uporabo animacije znotraj oblikovalskega videa ter v računalniških predstavitvenih medijih (internetne strani, interaktivni CD in DVD-ROMi). Spoznavanje postopkov integriranja medijev in usposobljenost za izdelavo oblikovalskega videa kot integriranega medija v računalniških predstavitvenih medijih.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

 Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija;
 izdelki iz individualnih nalog so pogoj za pristop h končnemu izpitu.

Vsebina

 1. Film in video – sorodna in različna medija.
 2. Filmski jezik kot montaža planov. Zgodovina: David Wark Griffith, Sergej Eisenstein, Alfred Hitchcock, Jean Luc Godard, Lars von Trier.
 3. Traveling. Andrej Tarkovski.
 4. Ekranska slika. Jezik videa. Mise-en-page. Inkrustacija. Peter Greenaway.
 5. Uporaba video efektov za sporočanje pomenov.
 6. Struktura slikovnega polja znotraj posnetka.
 7. Scenarij in načrtovanje videa.
 8. Zgodovinski pregled videa v svetu in v Sloveniji.
 9. Analogni in digitalni video.
 10. Digitalni video kot trajektorij skozi naseljeno arhitekturo.
 11. Video in integrirani mediji.
 12. Osnove televizijske grafike. Tipologija žanrov televizijske grafike.
 13. Oblikovanje in animacija teksta na televizijskem ali računalniškem ekranu.
 14. Klasična animacija in digitalna animacija.
 15. Oblikovanje spletne grafike. Animacija in video na spletu.
 16. Naloga: načrtovati, posneti in zmontirati video ali video animacijo za predstavitev izbranega oblikovalskega produkta.

Predvideni študijski rezultati

Pričakovano poznavanje temeljne študijske literature, zlasti ključnih teoretičnih prispevkov in ključnih umetniških del iz zgodovine filma in videa. Pričakovano poznavanje osnovnih elementov, postopkov in principov za grafično načrtovanje vizualne komunikacije v mediju videa. Pričakovano razumevanje pojmov: montaža, plan, kader, inkrustacija, učinek povratne zanke, kompozicija, plastenje, televizijska grafika, klasična animacija, digitalna animacija, trajektorij, traveling, suspenz.

Temeljna literatura in viri

 • Barthes, Roland. Camera lucida. Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1992.
 • Bonitzer, Pascal. Slepo polje. Ljubljana: Studia humanitatis, 1985.
 • Gržinić, Marina. Rekonstruirana fikcija: Novi mediji, (video) umetnost,
  postsocializem in retroavantgarda: Teorija, politika, estetika: 1997-1985. Ljubljana, ŠOU, Študentska založba, 1997.
 • Videodokument. Ur. Barbara Borčič. Ljubljana: SCCA-Ljubljana, 2000. http://www.videodokument.org
 • Žižek, Slavoj. Pogled s strani. Ljubljana: Ekran/Imago, 1988.
 • Gradivo posredovano na predavanjih

Načini ocenjevanja

 Ustni izpit (10%),  praktična naloga oz. izdelek, projekt (90%).

Reference nosilca

Aleš Vaupotič je docent za področje novi mediji na Fakulteti za dizajn Ljubljana, pridruženi članici Univerze na Primorskem.

Umetniške reference:

Teritoriji, identitete, mreže: Slovenska umetnost 1995–2005. Moderna galerija, Ljubljana, 2005. (Dva teksta o razstavljenih eksponatih v katalogu razstave, avtorja Igor Španjol in Nataša Petrešin ter citat iz recenzije dr. Janeza Strehovca.)

Poglej še enkrat, ni ga več tam: na platformi Podatkovna sipina 1.0/Data Dune 1.0. Kibela, MMC Kibla, Maribor, Slovenija, 2006. (Samostojna razstava, katalog.)

S.O.L.A.R.I.S.2. – Arhiva i interfejs / Archive and interface. (Samostojna razstava.) Galerija SKC, Beograd, 2007.

   1. Mednarodni festival računalniški umetnosti Maribor, 2004-2006. (Kustos festivala.)

1.3 Festival videa in novih medijev, Mestna galerija Ljubljana, 2007. (Kustos festivala.)

Pixxelpoint 2007. 8. mednarodni festival novomedijske umetnosti/8th International Festival of New Media Art. Nova Gorica, Slovenija. (Kustos festivala.)

Motion, Capture, Suit. Galerija Perpetuel, Frankfurt am Main, Nemčija, marec 2008. (Samostojna razstava in katalog.)

Jaques. Galerija Vžigalica, Ljubljana, februar 2009. (Samostojna razstava, katalog.)

Nodes. ZKM Karlsruhe, v sodelovanje s HFG Karlsruhe. November 2009. (Kustos in umetnik na skupinski razstavi.)

Rizom Grada. Beograd: Muzej nauke i tehnike, 2. - 8. 7. 2010. (Skupinska razstava.)

Fries. Gradec: Medien Kunst Labor, 15. - 17. 5. 2010. (Kustos in umetnik na skupinski razstavi.)

Mnemonic mirrors. Zagreb: Galerija SC, 22. 5. - 2. 6. 2012. (Kustos in umetnik na skupinski razstavi.)

Atlas, 5. 12. 2011 : künstlerisches Ereignis. Kassel, 9. 6. - 16. 9. 2012. (Kustos in umetnik na skupinski razstavi.)

Video, et gaudeo : 15 let Društva za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab, 1.-16. december 2014, Galerija ZDSLU, Ljubljana. (Kustos in umetnik na skupinski razstavi.)

Priznanje za področje Video in novi mediji na Majskem salonu 2014. Gospodarsko razstavišče Ljubljana, 2014.

Meritve. Galerija Društva likovnih umetnikov Ljubljana, april 2015. (Samostojna razstava.)

Tehniške slike. Zasavski muzej, samostojna razstava na mednarodnem festivalu novomedijske umetnosti Speculum Artium, Trbovlje, 2015.

Več: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20120313163706-34800.html