Delavnica iz spletnih tehnologij

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je poznavanje temeljnih konceptov spletnih tehnologij in uporabe konkretnih spletnih tehnologij za razvoj spletnih strani in aplikacij. Ključne tri komponente teh tehnologij so opisni jeziki, programski elementi na strani klienta in programski elementi na strani strežnika. Temelji so dopolnjeni s specifičnimi vsebinami, ki so pomembne za prakso razvijanja spletnih rešitev, kakršne so na primer osnove komunikacije s podatkovnimi bazami in osnovnimi principi in pristopi za zagotavljanje varnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Aktivno znanje angleškega ali slovenskega jezika, osnovno poznavanje računalništva in informatike.

Vsebina

 1. Uvod
  • Cilji, namen predmeta
  • Učni materiali in program
  • Obvezna in dodatna literatura
  • Obveznosti študentov

 2. Osnovni pojmi
  • Internet in splet
  • Komunikacijski sistemi in mreže
  • Principi delovanja računalniških omrežij
  • Arhitektura odjemalec-strežnik
  • Spletne strani in spletne aplikacije

 3. Spletne tehnologije
  • Spletni strežniki
  • Spletni brskalniki
  • DOM dokumentni objekti model
  • Internetni protokoli HTTP in HTTPS
  • Spletne storitve
  • Ajax
  • Podatkovne baze na spletu
  • Seje in piškotki

 4. Jeziki za delo s spletnimi tehnologijami
  • HTML in XML
  • CSS
  • PHP
  • Python
  • Javascript
  • Podatkovni format JSON
  • SQL in podatkovne baze na spletu

 5. Oblikovanje spletnih strani
  • Principi načrtovanja spletnih strani
  • Uporaba predlog
  • Orodja za izdelavo spletnih strani
  • Sistemi za upravljanje vsebin
  • Internetna varnost

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo po opravljenem predmetu poznali osnove računalniških omrežij in protokola HTTP in razumeli in znali uporabljati opisne jezike HTML ter XML. Poznali bodo programske jezike za spletno programiranje (PHP in JavaScript) in bodo sposobni samostojno izdelati spletno aplikacijo.

Temeljna literatura in viri

Watrall, E., Siarto, J. (2008). Head First Web Design, O'Reilly Media.
Linthicum, D.S.: Next Generation Application Integration: From Simple Information to Web Services, Addison Wesley, Boston 2004.
Khader, M., Barnes W. E., Telecommunication Systems and Technology, Prentice Hall, New Jersey, 1999.
Nixon, R. (2009). Learning PHP, MySQL & JavaScript. O'Reilly Media.
Welling, L., Thomson, L. (2008). PHP and MySQL Web Development. Addison-Wesley Professional.
Štrancar, M., Klemen, S. (2005). PHP in MySQL na spletnem strežniku Apache, druga izdaja. Založba Pasadena.

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga z ustno predstavitvijo in diskusijo (50%), pisni izpit (50%).

Reference nosilca

Prof. dr. Bojan Cestnik je direktor podjetja za računalniški inženiring Temida in raziskovalec na odseku za Tehnologije znanja na Institutu Jožefa Stefana v Ljubljani. Iz računalniških znanosti je doktoriral leta 1991 na Fakulteti za računalništvo Univerze v Ljubljani. Strokovno se ukvarja s področji informacijskih sistemov, ki temeljijo na znanju, modeliranjem poslovnih sistemov, sistemi za podporo pri odločanju, in računalniško podprtim učenjem. Rezultate svojega raziskovalnega dela predstavlja v revijah in na mednarodnih konferencah. Ima izkušnje z vodenem razvoja in vzdrževanja mnogih velikih projektov programske opreme za podporo poslovanja.

Izbrane objave:

CESTNIK, Bojan, BOHANEC, Marko, URBANČIČ, Tanja. QTvity: Advancing Students’ Engagement during Lectures by Using Mobile Devices. International conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’15. June 25-26, 2015, Dublin City University, Ireland.

CESTNIK, Bojan, KERN, Alenka, MODRIJAN, Helena. Semi-automatic ontology construction for improving comprehension of legal documents. Lect. notes comput. sci., 2008, lNCS 5184, str. 328-339. [COBISS.SI-ID 23096103]

CESTNIK, Bojan, PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Structuring domain knowledge by semi-automatic ontology construction. Organizacija (Kranj), 2007, letn. 40, št. 6, str. 233-238. [COBISS.SI-ID 824571]

PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan. Primary health-care network monitoring : a hierarchical resource allocation modeling approach. Int. j. health plann. manage., 2010, vol. 25, no. 2, str. 119-135. [COBISS.SI-ID 23721255]

PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier detection in cross-context link discovery for creative literature mining. Comput. j., 2012, vol. 55, no. 1, str. 47-61, doi: 10.1093/comjnl/bxq074. [COBISS.SI-ID 1621243]

MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. Developing a deeper understanding of autism : connecting knowledge through literature mining. autism res. treat., 2011, vol. 2011, 8 str. [COBISS.SI-ID 1916411]

PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Literature mining method RaJoLink for uncovering relations between biomedical concepts. Journal of biomedical informatics, apr. 2009, vol. 42, no. 2, str. 219-227. [COBISS.SI-ID 929787]

LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan, GAMBERGER, Dragan, FLACH, Peter A. Decision support through subgroup discovery : three case studies and the lessons learned. Mach. learn.. [Print ed.], 2004, vol. 57, str. 115-143. [COBISS.SI-ID 18515239]

Priznanja:
1988: Boris Kidrič Foundation innovation award for The system for inductive learning Assistant 86 (together with prof.dr. Igor Kononenko and prof. dr. Ivan Bratko)
1993: Jozef Stefan Golden Emblem Prize for internationally recognized doctoral dissertation titled: The estimation of probabilities in machine learning