Internet stvari

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja informatike in povezovanja pametnih naprav. Ta predmet bo študente seznanil z novo ero digitalnih naprav in pomenom njihove povezljivosti. Študentje bodo usposobljeni za obvladovanje osnovnih principov povezovanja naprav v omrežje in komunikacijo z njimi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja uporabe računalnika, poznavanje omrežnih tehnologij in interneta.

Vsebina

• Temeljna znanja s področja informacijske tehnologije:
◦ Osnove informatike
◦ Osnove komunikacije
◦ Digitalno shranjevanje
• Pametne naprave :
◦ Vgradne naprave
◦ Senzorji
◦ Inteligentne naprave
• Naprave, mreže in internet:
◦ Lokalne mreže in strežniki
◦ Merjenje in upravljanje z napravami
◦ Komunikacijske tehnologije
◦ Multimedija
• Podatki in njihova uporaba
◦ Velike količine podatkov
◦ Baze podatkov
• Aplikacije internetnih stvari
◦ Spremljanje okolja
◦ Upravljanje infrastrukture
◦ Pametna proizvodnja
◦ Upravljanje energije
◦ Medicinski in zdravstveni sistemi
◦ Avtomatizacija stavb
• Varnost in zasebnost:
◦ Proste digitalne vsebine
◦ Zasebnost in digitalne pravice
• Vpliv na družbo

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo ob koncu predmeta sposobni razumeti in uporabljati:
• osnovne koncepte informatike, osnove računalniških omrežij
• povezane naprave in interakcije med njimi
• osnovno programsko opremo za komunikacijo

Temeljna literatura in viri

L. Kostrevc , Računalništvo in informatika, Ljubljana : Pasadena, 2001 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana)
M. P. Clark, Data networks, IP, and the Internet : protocols, design, and operation, Chichester : Wiley, cop. 2003
Alur, Rajeev, Principles of cyber-physical systems, Cambridge (Massachusetts) ; London (England) : The MIT Press, 2015
Hwang Kai, Fox Geoffrey C., Dongarra Jack. v Distributed and cloud computing : from parallel processing to the Internet of things. Waltham : Morgan Kaufmann, cop. 2012
O. Hersent, D. Boswarthick, O.Elloumi, The internet of things : key applications and protocols. Chichester : Wiley, 2012
M. Miller, The Internet of things : how smart TVs, smart cars, smart homes, and smart cities are changing the world, Indianapolis (Indiana) : Que, cop. 2015
A. Škraba, R. Stojanović, A.Zupan, A.Koložvari, D.Kofjač, Speech-controlled cloud-based wheelchair platform for disabled persons, Microprocessors and microsystems ISSN: 0141-9331.- Vol. 39, no. 8 (nov. 2015), str. 819-828

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen končni pisni izpit (50%) ter uspešno predstavljeno seminarsko delo (50%). S seminarskim delom se preveri usposobljenost za uporabo in povezovanje pametnih naprav ter njihova predstavitev. S končnim pisnim izpitom se ocenjuje poznavanje temeljnih konceptov informatike, razumevanje delovanja računalniških omrežij ter komunikacijskih protokolov.

Reference nosilca

Prof. dr. Imre Cikajlo je zagovarjal doktorat znanosti na področju robotike in elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani leta 2003. Od leta 2003 do leta 2004 je bil podoktorski raziskovalec na Univerzi Tohoku v Sendai, na Japonskem in leta 2007 gostujoči raziskovalec na Univerzi v Tokiu, Japonska. Trenutno je višji znanstveni sodelavec na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu v Ljubljani in izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici, Slovenija. Prof.Cikajlo je sodeloval pri več projektih 7. okvirnega programa EU-(GENTLE/S, MIMICS, CORBYS) in H2020 (PD_manager) in inovativnih projektih za startupe (MindMyths Ltd) in gospodarstvo (Gorenje). Objavil je več kot 30 znanstvenih člankov, skupaj več kot 100, 3 poglavja v tujih znanstvenih monografijah. Leta 2000 je prejel Prešernovo nagrado na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegova raziskovalna področja so analiza in sinteza gibanja ljudi in strojev, biomehanika, povezovanje senzoričnih informacij, nadzor nad strojem in človekovim gibom in rehabilitacijska robotika. Trenutno se ukvarja z razvojem rehabilitacijskih pripomočkov in postopkov, ki se uporabljajo v kliničnem in / ali domačem okolju z uporabo telerehabilitacijskih tehnik ter uvajanje virtualne resničnosti v rehabilitacijo. Je tudi član ISVR, IFMBE in IEEE.

Izbrane objave:
CIKAJLO, Imre, KRPIČ, Andrej. Postural responses of young adults to collision in virtual world combined with horizontal translation of haptic floor. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, ISSN 1534-4320. [Print ed.], 2014, vol. 22, no. 4, str. 899-907
CIKAJLO, Imre. Concept of the diagnostic tool for balance telerehabilitation of subjects with stroke. Journal of medical and biological engineering, ISSN 1609-0985, 2014, vol. 34, no. 4, str. 319-326
KRPIČ, Andrej, SAVANOVIĆ, Arso, CIKAJLO, Imre. Telerehabilitation : remote multimedia supported assistance and mobile monitoring of balance training outcomes can facilitate the clinical staff's effort. Int. j. rehabil. res., 2013, vol. 36, no. 2, str. 162-171
CIKAJLO, Imre, RUDOLF, Marko, GOLJAR, Nika, BURGER, Helena, MATJAČIĆ, Zlatko. Telerehabilitation using virtual reality task can improve balance in patients with stroke. Disabil. rehabil.. [Print ed.], 2012, vol. 34, no. 1, str. 13-18
PERRY, Joel C., OBLAK, Jakob, JUNG, Je H., CIKAJLO, Imre, VENEMAN, Jan F., GOLJAR, Nika, BIZOVIČAR, Nataša, MATJAČIĆ, Zlatko, KELLER, Thierry. Variable structure pantograph mechanism with spring suspension system for comprehensive upper-limb haptic movement training. J. rehabil. res. dev.. [Print ed.], 2011, vol. 48, no. 4, str. 317-333
EMBORG, Jonas, MATJAČIĆ, Zlatko, BENDTSEN, Jan D., SPAICH, Erika G., CIKAJLO, Imre, GOLJAR, Nika, ANDERSEN, Ole Kaeseler. Design and test of a novel closed-loop system that exploits the nociceptive withdrawal reflex for swing-phase support of the hemiparetic gait. IEEE trans. biomed. eng., Apr. 2011, vol. 58, no. 4, str. 960-970
OBLAK, Jakob, CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko. Universal haptic drive : a robot for arm and wrist rehabilitation. IEEE trans. neural syst. rehabil. eng.. [Print ed.], 2010, vol. 18, no. 3, str. 293-302,
CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko. Directionally specific objective postural response assessment tool for treatment evaluation in stroke patients. IEEE trans. neural syst. rehabil. eng.. [Print ed.], 2009, vol. 17, no. 1, str. 91-100
CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko, BAJD, Tadej. Efficient FES triggering applying Kalman filter during sensory supported treadmill walking. J. med. eng. technol.. [Print ed.], 2008, vol. 32, no. 2, str. 133-144
CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko. The influence of boot stiffness on gait kinematics and kinetics during stance phase. Ergonomics, 2007, vol. 50, no. 12, str. 2171-2182
KAWANISHI, Tsutomu, KANOH, Shin'ichiro, CIKAJLO, Imre, FUTAMI, Ryoko. Development of EMG-driven type lower limb FES control system. Denshi Jäohäo Tsäushin Gakkai gijutsu kenkyäu häokoku, 2004, vol. 104, no. 429, str. 57-60