Gradiva EDUKA2 so dosegljiva v e-obliki na spletu

Gradiva EDUKA2 so dosegljiva v e-obliki na spletu. Med sodelujočimi pri pripravi gradiv s področja čezmejne didaktike so poleg sodelavcev Fakultete za humanistiko in Raziskovalnega centra za humanistiko (Ana Toroš, Aleš Vaupotič, Katja Mihurko Poniž) navedeni tudi študenti humanistike UNG, na vseh treh stopnjah izobraževanja.