Sodelovanje študentov humanistike Univerze v Novi Gorici pri projektu EDUKA2

Uvodni sestanek študentov pri projektu EDUKA2

V sredo, 13. 12. 2017, smo se na uvodnem sestanku srečale študentke, ki sodelujemo pri projektu EDUKA2 – Čezmejno upravljanje izobraževanja. Cilj projekta je »krepitev čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja z razvijanjem enotnih didaktičnih orodij in izobraževalnih modelov. Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut v Italiji, pri projektu pa poleg Univerze v Novi Gorici sodelujejo tudi Univerza Ca’ Foscari v Benetkah, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Furlansko filološko društvo in Inštitut za narodnostna vprašanja.

Na uvodnem srečanju nam je vodja novogoriškega dela projekta doc. dr. Ana Toroš, skupaj z vodjo Raziskovalnega centra za humanistiko izr. prof. dr. Alešem Vaupotičem, predstavila vsebino projekta in potek dela na projektu, tako da smo si študentke okvirno že porazdelile delo na samem projektu. Na projektu sodelujemo: študentke programa Slovenistika I. stopnja Fakultete za humanistiko Lionella Costantini, Adrijana Berlot, Mateja Konič in Anika Velišček, študentka Pedagoškega študijskega programa Slovenistika II. stopnja Ana Cukjati ter študentki programa Humanistika III. stopnja Fakultete za podiplomski študij Elisabetta Gustini in Maruša Mugerli Lavrenčič.

Novogoriška ekipa bo skupaj s skupino učiteljev in profesorjev iz Slovenije in Italije pripravila didaktična gradiva s področja književnosti, ki bodo s komparativnega vidika zajela literaturo Furlanov, Slovencev v Italiji in Italijanov v Sloveniji.

Avtorici prispevka: Ana Cukjati in Anika Velišček