Projekt "Grozdne peške – vir onesnaženja in poslovna priložnost"

V okviru projekta Grozdne peške – vir onesnaženja in poslovna priložnost bodo študenti pod strokovnim vodstvom dveh pedagoških mentorjev (doc. dr. Željka Oseta in izr. prof. Branke Mozetič Vodopivec) in strokovne mentorice (Katjuše Reja Mozetič; lastnice podjetja Nona Luisa, izdelava naravne kozmetike in likerjev) razreševali vprašanje usode grozdnih pešk po stikanju. Ali so grozdne peške samo odpadek, ki se ga odvrže v naravo, ali je možna predava oziroma izdelava izdelka s tržno vrednostjo? Pri razreševanju teh vprašanj bodo v projekt vključeni študenti dobili vpogled v okoljske poglede in standarde na območju Goriških Brd.

Projektne aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. februarja do 30. junija 2019, finančno podpira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, izvajajo pa se na Fakulteti za humanistiko.

Na prvem sestanku projektne skupine 25. februarja 2019 smo se dogovorili cilje projekta in standarde sodelovanja, vsi deležniki pa so predstavili svoje želje in načrtovan prispevek k uspešni izvedbi projekta. O projektnih aktivnosti vas bomo obveščali preko fakultetne spletne strani in fakultetnega profila na Facebooku.