Objava rezultatov projekta v elaboratu in na razstavi v Goriški knjižnici

Med poletjem, natančneje od 1. junija do 30. septembra 2017, so študenti v okviru Študentskega projekta inovativnega projekta za družbeno korist, finančno podprtega s strani Univerze v Novi Gorici in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, izdelali strategijo revitalizacije nekdanje judovske mrliške vežice v Rožni Dolini.
Študenti so objavili svoje raziskovalne naloge v elaboratu, v bolj strjeni obliki pa prikazali na razstavi, ki je na ogled v Goriški knjižnici Franceta Bevka od 3. oktobra do 3. novembra 2017.

Vabilo na otvoritev razstave ob zaključku projekta

Brošura Strategija revitalizacije nekdanje judovske mrliške vežice v Rožni Dolini