Magistrsko delo

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje