Materiali in okolje

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Namen predmeta je razumevanje kako uporabljamo materiale in kaj to pomeni za okolje. Da bi razumeli, kako lahko zmanjšamo svoj vpliv in odtis na okolje, bodo študentje spoznali našo odvisnost od materialov in energije, od kod prihajajo materiali, kako se uporabljajo v različnih panogah, njihov življenjski cikel, njihove omejitve in kako jih lahko pravilno izberemo in oblikujemo.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet je zastavljen multidisciplinarno in predvideva, da so študenti že seznanjeni z osnovami, ki jih poučujejo v drugih okoljskih predmetih, kot je Upravljanje okolja oziroma katerikoli drug predmet v okviru znanosti o materialih.

Vsebina

 • Povečevanje odvisnost od materialov in energije
 • Življenjski cikel materialov in modeliranje (ocena življenjskega cikla)
 • Ustrezna izbira materialov
 • Pogled na svetovno zakonodajo
 • Trajnostni materiali, ekološki podatki in orodja
 • Strategije izbire materialov
 • Krožni materiali in trajnostni razvoj

Predvideni študijski rezultati

 • Razumevanje težkega vprašanja trajnosti
 • Razumevanje vpliva materialov in njihove uporabe na okolje
 • Metode razmišljanja in oblikovanja materialov za zmanjšanje vpliva na okolje
 • Osnove ocenjevanja življenjskega cikla

Temeljna literatura in viri

 • Ashby M.F., 2021. Materials and the Environment, Eco-Informed Material Choice, 3rd edition, Elsevier, https://doi.org/10.1016/C2016-0-04008-1. Katalog E-gradivo
 • Cushman-Roisin B., Tanaka Cremonini B., 2021. Data, Statistics, and Useful Numbers for Environmental Sustainability, Bringing the Numbers to Life. Elsevier, https://doi.org/10.1016/C2019-0-04682-1.
 • Thompson R., Thompson M., 2016. Sustainable materials, processes and production. London: Thames & Hudson. E-gradivo
 • Goedkoop M., Oele M., Vieira M., Leijting J., Ponsioen T., Meijer E., 2016. SimaPro tutorial. PRé. E-gradivo
 • Herrmann, I.T. and Moltesen, A., 2015. Does it matter which Life Cycle Assessment (LCA) tool you choose?–a comparative assessment of SimaPro and GaBi. Journal of Cleaner Production, 86, 163-169. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.08.004 E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (50%), ustni izpit (50%).

Reference nosilca

Docent za področje "okolje" na Univerzi v Novi Gorici.

 • Oarga-Mulec, A. Turk J., Gerbec P., Jenssen P. D., Malovrh Rebec K., Valant M., 2023. Life cycle assessment of black and greywater treatment solutions for remote and sensitive areas. Sustainability. 15, 4, 3832, 1-16, https://www.mdpi.com/2071-1050/15/4/3832, DOI: 10.3390/su15043832.
 • Oarga-Mulec A., Skok S., Simčič T., Mulec J., 2021. Characteristics and impact of aged coal ash with slag emplaced in a karst cave : the case of Divaška jama, Slovenia. Scientific reports. 11, 23410, 1-10, DOI: 10.1038/s41598-021-02842-7.
 • Oarga-Mulec A., Mladenovič A., Mauko Pranjić A., Oprčkal P., Ščančar J., Milačič R., 2020. Study of interferences and the procedures for their removal in spectrophotometric determinations of ammonium and selected anions in coloured wastewater samples. Analytical methods. 12, 39: 4769-4782. DOI: 10.1039/D0AY01361G.
 • Oarga-Mulec A., Hanssen J. F., Jenssen P. D., Griessler Bulc T., 2019. A comparison of various bulking materials as a supporting matrix in composting blackwater solids from vacuum toilets. Journal of environmental management, 243:78-87, DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.05.005.
 • Oarga-Mulec A., Jenssen P. D., Krivograd-Klemenčič A., Uršič M., Griessler Bulc T.,2017. Zero-discharge solution for blackwater treatment at remote tourist facilities. Journal of cleaner production, 166: 798-805. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.08.002.