Zagovori diplomskih del in magistrskih del

V sredo, 7.2.2024, bo v predavalnici P-1.4 Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri, Glavni trg 8, Vipava, potekal javni zagovor magistrskega dela:

Kandidat: Klemen Levičnik

Naslov teme: Prispevek zunanjih in notranjih virov ogljičnih delcev v različnih tipih stanovanjskih stavb

Mentorica: doc. dr. Asta Gregorič
Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Tanja Pipan (predsednica), prof. dr. Janja Vaupotič (članica), doc. dr. Asta Gregorič (mentorica)

Pričetek zagovora: 09.00