Zagovori diplomskih in magistrskih del

V sredo, 15.7.2020, bo izjemoma potekal zagovor diplomskega dela preko video konferenčnega sistema na daljavo, zaradi trenutnih izrednih razmer povezanih z varnostnimi ukrepi zaradi širjenja koronavirusa:

Kandidatka: Ana Petrič

Naslov teme: Analiza vpliva izkušenj in znanja na odnos različnih interesnih skupin prebivalcev Slovenije do rjavega medveda ter način poročanja medijev o tej vrsti

Mentorica: dr. Jana Laganis
Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Anton Brancelj (predsednik), doc. dr. Andreea Oarga-Mulec (članica), doc. dr. Martina Bergant Marušič (članica)

Pričetek zagovora: 10.00