Zagovori diplomskih in magistrskih del

V sredo, 1. 6. 2022, bo v predavalnici P 2.1 Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri, Glavni trg 8, Vipava, potekal javni zagovor magistrskega dela:

Kandidat: Jernej Krenčan

Naslov teme: Pilotna študija izobraževanja na izbrani srednji šoli v času pandemije Covid-19
Mentor: prof. dr. Imre Cikajlo
Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Nataša Zabukovec Logar (predsednica), izr. prof. dr. Dorota Korte (član), prof. dr. Imre Cikajlo (mentor)
Pričetek zagovora: 14:00