Taj Jankovič, mag. fiz.

Enote univerze:
Fakulteta za naravoslovje
Pisarna:
N-9 Kampus Ajdovščina
Telefon:
05 3653 535
535 (interna)
Organizacija
Univerza v Novi Gorici