Andi Pelegrini, Goap, d. o. o.

Študente Poslovno-tehniške fakultete Univerze v Novi Gorici vedno radi sprejmemo v naše podjetje na praktično usposabljanje, saj ima to dva pozitivna učinka. Prvi je ta, da študenta spoznamo in ga imamo v ‘bazi’ za kasnejšo morebitno zaposlitev. Prav tako pa na ta način širimo glas o našem podjetju, študentje spoznajo našo dejavnost, proizvode in aktivnosti, ki so z njim povezane, pa tudi dejstvo, da je na goriškem več visokotehnoloških podjetij, ki se ukvarjajo z napredno tehnologijo in imajo potrebo po ustreznem kadru.

Andi Pelegrini dipl. inž. el., Goap, d.o.o.
Tehnični direktor