Tuji strokovnjaki in prožne oblike učenja za boljše znanje, spretnost in kompetence ter boljšo zaposljivost študentov Univerze v Novi Gorici (2019-2022)

Naziv operacije: Tuji strokovnjaki in prožne oblike učenja za boljše znanje, spretnost in kompetence ter boljšo zaposljivost študentov Univerze v Novi Gorici.

Javni razpis: Krajša in daljša gostovanje tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022.

Projekt smo zasnovali kot niz petih krajših gostovanj in enega daljšega gostovanja tujih strokovnjakov, ki bodo prispelavli k doseganju ciljev Javnega razpisa tako z neposrednim sodelovanjem v učnem procesu na prvi stopnnji študija, kot tudi preko tesnega sodelovanja s sodelavci Univerze v Novi Gorici.

Cilji operacije so:

  • Izvedba predavanj gostujoičih tujih strokovnjakov v okviru rednih predavanj na UNG
  • krepitev sodelovanja s partnerskimi institucijami in strokovnjaki na področju priprave skupnih mednarodnih projektov, organizacije poletnih šol za doktorske študente in izvedbe skupnih raziskav v primeru daljšega gostovanja,
  • dodatno usposabljanje pedagošlega kadra UNG preko dobrih praks in skupnega načrtovanja predavanja.

Trajanje operacije: 1.10.2019-30.6.2023
Pogodobena vrednost operacije je 39.148,00 EU, od tega znaša prispevek Evropske unije 31.318,40 EUR (80%), pripadajoča slovenska udelećba pa 7.829,60 EUR (20%).

Kontaktni osebi: prof. dr. Penka Stateva (penka.stateva@ung.si), Aljaž Rener (aljaz.rener@ung.si).

Naložbo sofinancirate Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
Več o skladih EU v Republiki Slovenijio si lahko prebereta na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Rezultati izvedenih aktivnosti

Gostovanje tuje strokovnjakinje na Akademiji umetnosti

Predavala je na prvi stopnji programa Digitalne umetnosti in prakse v obdobju od 6. 4. 2021 do 17. 4. 2021. Strokovnjakinja je izvedla 24 pedagoških ur predvanj, ki se jih je udeležilo skupaj 30 slušateljev. Predavanja so bila izvedena na daljavo.

Gostovanje tujega strokovnjaka na Fakulteti za znanosti v okolju

Predaval je na prvi stopnji programa Okolje v obdobju od 4. 4. 2022 do 19. 4. 2022. Strokovnjak je izvedel 10 pedagoških ur predvanj, ki se jih je udeležilo skupaj 6 slušateljev. Predavanja so bila izvedena na daljavo.

Gostovanje tuje strokovnjakinje na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo

Predavala je na prvi stopnji programa Vinogradništvo in vinarstvo v obdobju od 2. 6. 2022 do 3. 6. 2022. Strokovnjakinja je izvedla 9 pedagoških ur predvanj, ki se jih je udeležilo skupaj 8 slušateljev. Predavanja so bila izvedena na daljavo.

Gostovanje tuje strokovnjakinje na Poslovno-tehniški fakulteti

Predavala je na prvi stopnji programa Gospodarski inženiring v obdobju od 14. 4. 2022 do 24. 4. 2022. Strokovnjakinja je izvedla 8 pedagoških ur predvanj, ki se jih je udeležilo skupaj 7 slušateljev.

Gostovanje tujega strokovnjaka na Fakulteti za humanistiko

Predaval je na prvi stopnji programa Kulturna zgodovina in na tretji stopnji programa Humanistika v obdobju od 16. 2. 2023 do 28. 2. 2023. Strokovnjak je izvedel 13 pedagoških ur predvanj, ki se jih je udeležilo skupaj 5 slušateljev.