Sodelovanje Univerze v Novi Gorici in e-Hiše, novogoriške hiše poskusov

Datum objave: 14. 2. 2014
Novice

Univerza v Novi Gorici in Mladinski center Nova Gorica, sta v četrtek, 13. februarja 2014 sklenila dogovor o sodelovanju na projektu e-Hiša. S tem sta obe instituciji združili moči v prizadevanjih za večjo informiranost, dostopnost in prepoznavnost znanosti in raziskovalne dejavnosti v širši javnosti.

Foto: David Verlič / E-fronta
Foto: David Verlič / E-fronta

Dogovor o sodelovanju sta v novih prostorih novogoriške hiše poskusov podpisala prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici in mag. Lara Brun, direktorica Mladinskega centra Nova Gorica.

Sodelovanje bo potekalo na področju naravoslovja in tehnike. Usmerjeno bo v skupne predstavitve in postavitve eksperimentov za širšo javnost, organizacijo naravoslovnih in tehniških taborov za mlade ter poletnih šol, pripravo in izvajanje izobraževalnih projektov, promocijo znanosti in tehnike ter raziskovalnega dela itd. Obe inštituciji predvidevata, da se bo sodelovanje v prihodnje še razvijalo in vključevalo še druga področja.

Univerza v Novi Gorici je sodobna, študentom prijazna univerza, ki je usmerjena v raziskovanje. Svojim študentom znanje posreduje in ga skupaj z njimi ustvarja. Tako skrbi za nenehen pretok znanja, nove zamisli in sveže pristope. Sodeluje z mnogimi mednarodnimi institucijami in svoje študente spodbuja k mednarodnim izmenjavam in izkušnjam.

e-Hiša je eksperimentalno-izobraževalni center, ki preko zbirke poskusov ter različnih delavnic in tečajev razkriva zakonitosti vsakdanjih pojavov. V e-Hiši spodbujajo učenje z izkušnjo, saj na ta način človek najlaže osvaja nova znanja. Proces je še posebej učinkovit, kadar gre za prijetna, zabavna, nepričakovana in nova doživetja, kot jih ponuja e-Hiša.

Prvi rezultat medsebojnega sodelovanja bo viden že jeseni, ko bo e-Hiša v svojih novih prostorih v centru Nove Gorice gostila multimedijsko razstavo mednarodnega projekta TESSI, ki jo je skupaj s partnerskimi organizaciji iz Italije in Slovenije pripravilo osebje Laboratorija za raziskave o okolju Univerze v Novi Gorici. Cilj projekta TESSI je spodbujanje in širjenje trajnostnih praks na področjih rabe energije, vode ter ravnanja z odpadki v italijanskih in slovenskih srednjih šolah. Razstava obsega multivizijo in praktične poizkuse, ki so namenjeni tako učencem in dijakom kot tudi odraslim radovednežem. Predstavljeni bodo energijska varčnost, obrazložen pojem virtualne vode, pomen izolativnosti materialov ipd. Več o aktivnostih projekta lahko izveste na spletnem naslovu "http://www.tessischool.eu/sl/".

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Foto: David Verlič / E-fronta
Foto: David Verlič / E-fronta
Foto: David Verlič / E-fronta
Foto: David Verlič / E-fronta
Foto: David Verlič / E-fronta