ZNANSTVENI SODELAVEC za PODROČJE RAČUNALNIŠTVA (m/ž)

Datum objave: 23. 1. 2013
Zaposlitev

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC za PODROČJE RAČUNALNIŠTVA (m/ž), ki se bo ukvarjal z razvijanju sistemov in programske opreme za rudarjenje podatkov in besedil.

Rok prijave: do zapolnitve prostega delovnega mesta.

Kandidat/kandidatka bo neposredno vključen(a) v evropski projekt SUNGREEN http://sungreen.ung.si, sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (razpis: FP7- REGPOT-2011-1) in bo zaposlen(a) v Centru za sisteme in informacijske tehnologije Univerze v Novi Gorici. Projekt se izvaja do 30.9.2014. Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas. Plača bo določena glede na akademsko kvalifikacijo kandidata/kandidatke.

h3. Kandidat/kandidatka bo vključen(a) v delo raziskovalne skupine pri:

 • razvijanju sistemov in programske opreme za rudarjenje podatkov in besedil,
 • razvijanju metod rudarjenja besedil in procesiranja naravnega jezika za interdisciplinarne aplikacije,

Za več informacij o izvajanju raziskovalne dejavnosti na Univerzi v Novi Gorici: http://www.ung.si/si/raziskave/ in http://www.ung.si/si/raziskave/sistemi-it/

h3. Od kandidatov pričakujemo:

 • doktorat znanosti s področja računalništva, informatike, strojništva, elektrotehnike ali drugega ustreznega področja,
 • najmanj 2 leti podoktorskih delovnih izkušenj s področja prijave,
 • odlično znanstveno in strokovno bibliografijo s področja prijave,
 • zmožnost za opravljanje samostojnega dela v raziskovalni skupini,
 • zelo dobre ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku.

h3. Prijava mora vsebovati:

 • spremni dopis,
 • CV, vključno s kontaktnimi podatki,
 • seznam pomembnih publikacij,
 • seznam 3 poklicnih priporočil s telefonskimi številkami in e-mail naslovi,
 • zaželeno je, da kandidat predloži okvirni načrt raziskovalne dejavnosti (največ 2 strani).

h3. Rok prijave:

do zapolnitve prostega delovnega mesta. Prva obravnava prijav: 11. 4. 2013

h3. Prijave:

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema Tea Stibilj Nemec na naslov Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Telefon: 05 3315 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
Univerza v Novi Gorici
Vipavska cesta 13
5000 Nova Gorica
T: 05 3315 261
E: tea.stibilj.nemec@ung.si